14 czerwca 2017

Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych – spotkanie w MEN

W jaki sposób powinno wyglądać wsparcie uczniów zdolnych – nad tym zagadnieniem dyskutowali we wtorek, 13 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem.

Do gmachu MEN zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rodzice uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jakie można wprowadzić zmiany, tak aby wsparcie uczniów zdolnych było efektywniejsze.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych jest niezwykle ważnym celem działań podejmowanych przez MEN.

– Na poziomie systemowym chcemy wprowadzić takie rozwiązania, aby realniej pomagać nauczycielom i rodzicom zdolnego ucznia – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Zaprezentowano dotychczasowe działania wspierające uczniów w systemie oświaty. Podkreślano, że prawo zapewnia każdemu dziecku pomoc stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zwrócono uwagę na to, że wszyscy uczniowie, także ci ze szczególnymi zdolnościami mają możliwość realizowania indywidualnych programów nauki oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie.

Uczestnicy wtorkowej dyskusji w MEN rozmawiali również o rozwiązaniach zawartych w projekcie rozporządzenia w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki, który 9 czerwca br. został przekazany do konsultacji społecznych.

Poruszano także kwestie związane z systemem organizacji olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów. Przedstawiono również uwagi i opinie dotyczące wsparcia ucznia zdolnego nadesłane dotychczas do MEN na adres e-mail uczenzdolny@men.gov.pl.

Obecni na spotkaniu odnieśli się również do propozycji wsparcia ucznia zdolnego przygotowanych przez MEN.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za merytoryczne i ciekawe spotkanie.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry