20 listopada 2017

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 20 listopada br. uczestniczył w pierwszej z cyklu konferencji wojewódzkich pn. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”.

Zorganizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencja miała stanowić pomoc oraz inspirację dla dyrektorów szkół, a także nauczycieli w zakresie organizacji efektywnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Istotnym celem były też zagadnienia dotyczące zapewnienia dzieciom wsparcia odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że jednym z najważniejszych działań podejmowanych MEN jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Konferencje wojewódzkie są doskonałą okazją do dyskusji o edukacji włączającej. Niezwykle ważne jest to, aby bardzo dokładnie zdiagnozować u ucznia jego specjalne potrzeby. Kluczową rolę pełnią w tym procesie poradnie psychologiczno-pdagogiczne – wskazał Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas konferencji poruszane były takie zagadnienia, jak m.in. rola edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów. Omówiono również zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaprezentowano również dobre praktyki dotyczące współpracy placówki doskonalenia nauczycieli ze szkołami. W poniedziałkowej konferencji udział wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego. Konferencje odbędą się również w pozostałych województwach.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej MEN.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry