14 września 2018

XVII edycja Konkursu NBP na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski ogłosił na początku września kolejną, XVII edycję Konkursu na pracę pisemną. Konkurs, po raz ósmy, odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jego celem jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

  •  dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych),
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej NBP.

Idź do góry