21 października 2017

XVII Kongres Gmin Wiejskich z udziałem szefowej MEN

Podsumowanie stanu wdrażania reformy edukacji oraz finansowanie zadań oświatowych – to główne tematy dyskusji z udziałem Minister Edukacji Narodowej podczas XVII Kongresu Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej.

Minister Anna Zalewska w piątek, 20 października br. spotkała się z około 800 samorządowcami z całej Polski.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podziękowała uczestnikom kongresu za współpracę we wdrażaniu nowego ustroju szkolnego oraz w procesie dostosowywania szkół i placówek do nowego prawa oświatowego.

Minister edukacji poinformowała także o kończących się pracach nad nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nad projektem ustawy przygotowanej przez MEN pracuje obecnie parlament.

– Porządkujemy system finansów oświaty. To dopiero pierwszy etap zmian. Ustawa miała być większa, ale samorządy się nie zgodziły na nową filozofię subwencji. Obecna jest archaiczna, nieprzejrzysta, niesprawiedliwa – powiedziała szefowa MEN. Dodała również, że planowane są nowe regulacje, zgodnie z którymi przy podziale subwencji oświatowej punktem wyjścia będzie m.in. oddział klasowy, a nie jak obecnie uczeń.

Minister Anna Zalewska powiedziała również, że ze zmianami w systemie finansowania oświaty powiązane są nowe regulacje w ustawie – Karta Nauczyciela.

– Stabilizujemy pensum psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego. Nie może być tak, że w jednej gminie nauczyciel ma 18 godzin pensum, a w gminie obok 35 – powiedziała szefowa MEN.

Zgodnie z projektem ustawy ujednolicone zostanie pensum dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego – w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

Minister Edukacji Narodowej podkreśliła również, że podział subwencji oświatowej od 2019 roku promować będzie tzw. małe szkoły.

– Mała szkoła stanie się miejscem uczenia się dorosłych m.in. podstawowych kompetencji, które będą potrzebne za kilka lat. Szkoły te są również centrum życia nie tylko edukacyjnego, ale również kulturalnego i społecznego – mówiła szefowa MEN. – Do 2019 roku każda szkoła ma wyglądać tak samo. Ma mieć wykształconych nauczycieli i być dobrze wyposażona – obojętnie, czy jest w Warszawie czy w małej wsi – dodała minister Anna Zalewska.

Przypomniała również o założeniach rządowego programu „Aktywna tablica” oraz współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w zakresie doprowadzenia szerokopasmowego internetu do szkół i placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu minister Anna Zalewska podkreśliła, że po 17 latach istnienia gimnazjów tylko 25 proc. z nich ma pracownie przyrodnicze. W przypadku szkół podstawowych to jedynie 18 proc., a niecałe 20 proc. placówek wyposażonych jest w szerokopasmowy internet.

Organizatorem kongresu był Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry