12 października 2017

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza przedstawicieli Rad Rodziców z całej Polski do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 października br. w godz. 9:30-15:30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Aula Roberta Schumana, ul.Wóycickiego 1/3, bud. 21).

Tematem wydarzenia będzie „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”. Zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. o roli Rad Rodziców w realizowaniu wychowawczej funkcji szkoły, współpracy placówek oświatowych z reprezentantami rodziców, a także efektywnej realizacji działań wychowawczych w szkole.

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie www.radyrodzicow.pl

Bezpośredni link do formularza.

Organizatorami konferencji są Fundacja Rodzice Szkole, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października 2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Foto. Facebook.com/Fundacja “Rodzice Szkole”

Idź do góry