20 lutego 2018

Zmiany w szkolnictwie branżowym – konferencja w Szczecinie z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 20 lutego br. wzięli udział w konferencji w Szczecinie pn. „Współczesne szkolnictwo zawodowe. Współpraca szkół ze środowiskiem gospodarczym”.

Konferencja zorganizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty wpisuje się w działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego.

Szefowa MEN podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że celem zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym jest związanie szkół z poszczególnymi branżami.

– Wspólnie z pracodawcami chcemy budować dobre szkolnictwo branżowe i techniczne. To właśnie oni mają pisać podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz uczestniczyć w systemie egzaminów zawodowych – wskazała minister Anna Zalewska. – Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że nie powstanie żadna klasa i żadna szkoła, jeżeli nie będzie miała wprost podpisanej jakiejkolwiek umowy z pracodawcą – dodała.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN podziękował obecnym na konferencji dyrektorom szkół za wdrażanie zmian związanych z reformą edukacji oraz gotowość do wprowadzania nowych rozwiązań w szkolnictwie branżowym.

– Wprowadzanie zmian w szkolnictwie branżowym wymaga ścisłej współpracy dyrektorów szkół, organów prowadzących i pracodawców – wskazał wiceszef MEN.

Podczas konferencji w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem dyrektorów szkół zawodowych oraz pracodawców zostały omówione takie zagadnienia jak między innymi edukacja zawodowa w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, prorozwojowe kierunki zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym, współpraca samorządu lokalnego ze szkołami technicznymi oraz branżowymi, a także współuczestnictwo pracodawców w kształceniu zawodowym.

Uczestnicy konferencji rozmawiali również o współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego, możliwości wsparcia finansowego szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwie branży stoczniowej.

Podczas konferencji podpisano umowy o współpracy między spółką Koleje Bałtyckie oraz Związkiem Polskich Armatorów Żeglugi Śródlądowej a szczecińskimi szkołami technicznymi.

Podczas wtorkowej wizyty w Szczecinie minister Anna Zalewska złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ofiary Grudnia 1970 r. Szefowej MEN towarzyszył wiceminister Maciej Kopeć, wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz posłowie na Sejm Michał Jach i Artur Szałabawka.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry