24 kwietnia 2018

Oferta pracy w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Tabliczka na budynku MEN

Ogłaszamy konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I). Na kandydatów czekają 4 wolne etaty: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (2 etaty), nauczyciel języka polskiego (1 etat) oraz nauczyciel matematyki (1 etat).

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 maja 2018 r. (liczy się data wpływu), na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 622 37 92 lub 22 622 37 93.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Załącznik nr 2 – ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela języka polskiego

Załącznik nr 3 – ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela matematyki

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia

Idź do góry