5 października 2016

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

O radzie

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

W skład Rady wchodzi 16 członków Rady i ich zastępców, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, według siedziby szkoły, po jednym przedstawicielu z każdego województwa.

Skład Rady

Województwo Dolnośląskie

 1. Pola Rudnicka – członek Rady,
 2. Maciej Jany – zastępca członka Rady;

Województwo Kujawsko-Pomorskie

 1. Karol Andrzejewski – członek Rady,
 2. Angelika Jaworska – zastępca członka Rady;

Województwo Lubelskie

 1. Kacper Szymczak – członek Rady,
 2. Elżbieta Gabryel – zastępca członka Rady;

Województwo Lubuskie

 1. Malwina Wilińska – członek Rady,
 2. Paweł Skibiński – zastępca członka Rady;

Województwo Łódzkie

 1. Dagmara Sobczak – członek Rady,
 2. Jakub Żebrowski – zastępca członka Rady;

Województwo Małopolskie

 1. Aleksandra Pałka – członek Rady,
 2. Franciszek Dąbrowa – zastępca członka Rady;

Województwo Mazowieckie

 1. Daniel Chudek – członek Rady,
 2. Aleksandra Kuc – zastępca członka Rady;

Województwo Opolskie

 1. Karolina Witek – członek Rady,
 2. Mateusz Wrotny – zastępca członka Rady;

Województwo Podkarpackie

 1. Tomasz Racławski – członek Rady,
 2. Iga Karasińska – zastępca członka Rady;

Województwo Podlaskie

 1. Szymon Ewko – członek Rady,
 2. Daniel Sjargi – zastępca członka Rady;

Województwo Pomorskie

 1. Julia Kelsz – członek Rady,
 2. Filip Górski – zastępca członka Rady;

Województwo Śląskie

 1. Dawid Witczak – członek Rady,
 2. Mateusz Powichrowski – zastępca członka Rady;

Województwo Świętokrzyskie

 1. Natalia Maj – członek Rady,
 2. Natalia Chrząszcz – zastępca członka Rady;

Województwo Warmińsko-Mazurskie

 1. Aleksandra Grędzińska – członek Rady,
 2. Wiktoria Korwek – zastępca członka Rady;

Województwo Wielkopolskie

 1. Adam Janczewski – członek Rady,
 2. Agata Przepiórka – zastępca członka Rady;

Województwo Zachodniopomorskie

 1. Artur Ryszkiewicz – członek Rady,
 2. Szymon Chachuła – zastępca członka Rady.
Idź do góry