5 października 2016

Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych

24 marca 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej został powołany Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Zespołu jest opracowywanie propozycji zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. prof. Małgorzata Sekułowicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu;
 2. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis – Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 3. prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski – Uniwersytet SWPS w Warszawie;
 4. prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 5. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 6. dr Tadeusz Adamiec – Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie;
 7. dr Paweł Rutkowski – Uniwersytet Warszawski;
 8. dr Grażyna Walczak Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 9. Janina Brzeszkiewicz – Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie;
 10. Anna Tomaszewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi;
 11. Jolanta Wojciechowska – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia
  Praktycznego;
 12. Alicja Szatkowska Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Osób
  Niepełnosprawnych;
 13. Beata Urbanek-Żywica – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 221 w Warszawie;
 14. Marzena Czarnocka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie;
 15. Anna Padzik – Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku;
 16. Małgorzata Wojtatowicz -Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie;
 17. Irena Dymarska – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku;
 18. Małgorzata Dońska-Olszko -Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 w Warszawie;
 19. Marek Tarwacki – Zespół Szkół w Łajskach;
 20. Beata Majdak – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie;
 21. Małgorzata Spendel – Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach;
 22. Dorota Żyro – Ośrodek Rozwoju Edukacji;
 23. Artur Czapliński – Radny Powiatu Płońskiego, nauczyciel Zespół Szkół Nr 3 w Płońsku;
 24. Monika Zakrzewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 25. dr Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 26. dr Agnieszka Dudzińska – Polska Akademia Nauk w Warszawie;
 27. dr Katarzyna Roszewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 28. Agnieszka Niedźwiecka – Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci w Warszawie;
 29. Karol Pawlak – Rada ds. Międzynarodowej Skali Niepełnosprawności i Zdrowia ICF;
 30. Anna Grabowska- Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu;
 31. Małgorzata Pacholec- Polski Związek Niewidomych w Warszawie;
 32. Piotr Kowalski – Polski Związek Głuchych w Łodzi;
 33. Ewa Dumkiewicz – Urząd Miasta w Lublinie;
 34. Joanna Wilewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1m. Przyjaciół Środowiska w Długopolu Zdroju;
 35. Janina Mucek – Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie;
 36. Jacek Banaszek- Gmina Wieliszew;
 37. Liliana Zientecka.
Idź do góry