24 kwietnia 2018

Wiceminister Marzena Machałek uczestniczyła w konferencji „Dostępność Plus”

Wczoraj, 23 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik premier Mateusz Morawiecki zainaugurował Program Dostępność Plus 2018-2025. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowała wiceminister Marzena Machałek.

– To Program, który ma dokonać przełomu w jakości życia Polaków. Rząd już teraz zarezerwował na jego realizację 23 mld zł. Niepełnosprawni muszą mieć pomoc w przełamywaniu barier – powiedział podczas swojego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki.

Efektem Programu Dostępność Plus ma być usuwanie przeszkód i barier utrudniających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Ma on także ułatwić poruszanie się w przestrzeni publicznej seniorom oraz kobietom z dziećmi. Szef rządu zaznaczył, że to, co dla niektórych może być udogodnieniem, dla osób z niepełnosprawnościami jest dużym wyzwaniem, a ich likwidacja – przełomem.

Rząd planuje realizację celów Programu poprzez zmiany legislacyjne, regulacyjne, współpracę międzyresortową oraz podejmowanie wspólnych działań z samorządami. Środki na jego wdrożenie będą pochodzić zarówno z budżetu państwa, jak również z pieniędzy unijnych i innych programów.

Jednym z planowanych działań jest wprowadzenie nowej funkcji – asystenta osoby niepełnosprawnej. Jego rolą będzie pomoc w przełamywaniu różnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Asystent będzie miał za zadanie „zwiększenie przestrzeni wolności dla osób niepełnosprawnych”.

Prace nad Programem Dostępność Plus rozpoczęły się kilka miesięcy temu. W jego przygotowaniu uczestniczyły organizacje pozarządowe i samorządy.

Podczas uroczystej inauguracji Programu Dostępność Plus premier Mateusz Morawiecki podpisał deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności, która stanowi zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń programu. Swoje podpisy na deklaracji złożyli także członkowie rządu, przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów.

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus to jedno z pięciu priorytetowych działań rządu Mateusza Morawieckiego. Celem programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkim obywatelom, szczególnie osobom starszym i osobom z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Ma temu służyć poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów oraz usług zarówno w aspekcie architektonicznym, informacyjnym, jak i komunikacyjnym.

Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców. Jego beneficjentami będą m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze. Na realizację programu rząd przeznaczy ponad 23 mld zł w latach 2018-2025.

fot. KPRM, B.Kosiński/MIiR

Idź do góry