Newsletter

Zapisz się do newslettera

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach usługi „Newsletter MEN” jest Minister Edukacji Narodowej, ul. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.
  • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: inspektor@men.gov.pl
  • dane osobowe (adresy e-mail) będą zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter MEN” na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
  • dane gromadzone w związku z realizacją usługi „Newsletter MEN” będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji w/w usługi, tj. odwołania zgody na przetwarzanie danych,
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia . Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi „Newsletter MEN”. Takie żądanie następuje poprzez kliknięcie w napis „Wypisz się!”.
  • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji usługi „Newsletter MEN” nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
  • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
  • podanie danych nie jest obowiązkowe, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter MEN”.
Idź do góry