Kalendarz MEN i IPN „Niepodległość 1918-2018”

Jednym z przedsięwzięć edukacyjnych przygotowanych w związku z obchodami stulecia
odzyskania niepodległości jest kalendarz „Niepodległość 1918-2018”. Publikacja powstała jako
efekt współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej.

Kalendarz jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej”, którego ideą było twórcze podejście do 100-lecia odzyskania niepodległości. Zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

Zagadnienia uwzględnione w kalendarzu obejmują dzieje Polski od 1795 roku do dziś, koncertując się na wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości polskiej. Ważne miejsce w publikacji zajmują także dzieje współczesne związane z odkrywaniem i upamiętnianiem prawdy historycznej – „Od niepodległości, do niepodległości”.

Kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce.

Zachęcamy szkoły, które otrzymały kalendarze, by przez cały rok 2018 zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc. Forma działań dydaktyczna jest dowolna i zależy jedynie od inwencji twórczej nauczycieli i uczniów.

Mamy nadzieję, że działania inspirowane kalendarzem „Niepodległość 1918-2018” przyczynią się do:

  • budowania w świadomości uczniów poczucia, jak ważnym wydarzeniem dla przyszłości Polski było odzyskanie niepodległości,
  • pogłębiania przez uczniów wiedzy dotyczącej najnowszej historii Polski,
  • rozwijania samodzielności i twórczego podejścia do edukacji historycznej,
  • budowania społeczności szkół uczestniczących w projekcie i wzajemnego inspirowania się pomysłami na działania;
  • nawiązywania współpracy w ramach społeczności szkolnej pomiędzy kadrą dydaktyczną a uczniami,
  • aktywizacji szkół i podejmowania działań edukacyjnych w środowisku lokalnym.

Kalendarz

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Działania - Niepodległa

Idź do góry