Program dotacyjny „Niepodległa”

Fot. niepodlegla.gov.pl

Trwa nabór wniosków do ogłoszonego przez Biuro Programu „Niepodległa” programu dotacyjnego. Budżet na dofinansowanie działań w ramach tego programu wynosi 6 milionów zł, a pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów wymagane jest zapewnienie 15% udziału własnego. Wnioski o dotacje przyjmowane będą od 26 lutego, a nabór potrwa 4 tygodnie.

W ramach programu promowane będą festiwale, koncerty, spektakle, wystawy i projekty animacyjno-edukacyjne – szczególnie te oparte na interakcji i współdziałaniu. Organizator dopuszcza również przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych czy publikacje poświęcone stuleciu odzyskania niepodległości.

Więcej informacji na stronie organizatora

Działania - Niepodległa

Idź do góry