Wystawa „W drodze do Niepodległości”

Jeszcze tylko jutro w Urzędzie Pocztowym  nr 1 w Bydgoszczy można obejrzeć wystawę „W drodze do niepodległości”. Prezentuje ona trudną drogę Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości.

Projekt ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach przewidziany jest cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny „Plecak sztubaka – pokolenie Niepodległej”, plansze edukacyjne prezentujące sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, konkursy wiedzy dla uczniów itp.

Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Wystawa oraz pozostałe materiały edukacyjne dostępne są nieodpłatnie. Dotychczas projekt „W drodze do niepodległości” prezentowana była w 35 szkołach i instytucjach oświatowych, dzięki czemu obejrzało ją już ponad 10 tys. osób w całej Polsce. Do końca 2018 r. będzie ją można zobaczyć jeszcze w ok. 200 szkołach.

Wystawa jest elementem projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej” realizowanego przez Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych. Inicjatywa uzyskała także patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Działania - Niepodległa

Idź do góry