Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku!

Muzeum Historii Polski już po raz 11 przygotowało konkurs, który ma wyłonić najlepsze wydarzenie historyczne 2017 roku. Spośród 200 nadesłanych zgłoszeń w I etapie konkursu, jury wybrało 15, które przeszły do kolejnego etapu.

Zgłoszenia w drugim etapie podzielono na trzy kategorie: „Wydarzenie”, „Wystawa” i „Edukacja i Multimedia”. Do 17 maja 2018 r. na stronie www.whr.muzhp.pl można oddać swój głos na najlepsze wydarzenie spośród finałowej piętnastki. Każdy ma do dyspozycji 3 głosy, po jednym w każdej kategorii.

Więcej informacji znajduje się na stronie Programu „Niepodległa” https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/glosujmy-na-wydarzenie-historyczne-roku/

Zachęcamy do głosowania!

Departament Informacji i Promocji

Działania - Niepodległa

Idź do góry