Dotacje z budżetów JST

2 maja 2018

Gwarancja środków na kształcenie specjalne w przypadku szkół ogólnodostępnych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami przedstawiamy informację oraz opinię ministerstwa w zakresie stosowania przepisów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w przypadku szkół ogólnodostępnych. Odziały „ogólnodostępne” (tj. nie będące oddziałami specjalnymi, integracyjnymi) W tym przypadku obowiązek dotyczy przeznaczania na kształcenie specjalne środków z subwencji naliczanych na uczniów wyłącznie wagami z tytułu niepełnosprawności (w […]

31 stycznia 2018

Dane do wyliczenia wskaźnika zwiększającego – art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Zgodnie z art. 25 ust. 1, 2 i 4 do wyliczenia dotacji dla szkół publicznych kwotę subwencji powiększa się wskaźnikiem zwiększającym. W załączeniu prezentujemy dane (symbol ze wzoru: St-1) dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego do wyliczenia wskaźnika zwiększającego,  o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2: dotyczące wysokości subwencji na 2016 r. stosowanej […]

5 stycznia 2018

Elektroniczne narzędzie do wyznaczania, najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu (zgodnie z art. 10 ust. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) w 2018 r.

W pliku znajduje się arkusz z instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi aplikacji prosimy zapoznać się z instrukcją i następnie postępować zgodnie z opisem. Aplikacja działa od wersji Excela 2007 Uwaga: Aplikacja nie wyznacza gmin i powiatów graniczących. Aplikację stosuje się na drugim etapie wyznaczania najbliższej gminy i najbliższego powiatu, tj. w momencie gdy w wyniku […]

16 lutego 2017

Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych – wyjaśnienia MEN

Tabliczka na budynku MEN

W związku z sygnałami ze strony szkół medycznych dotyczącego znaczącego zmniejszenia kwoty dotacji udzielanej na ucznia tych szkół po wejściu znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2017 r. przedstawiamy wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii. W przypadku określania rodzaju szkoły powinien być brany pod uwagę tryb kształcenia szkoły. Szkoły kształcące w trybie zaocznym powinny być dotowane na podstawie […]

2 stycznia 2017

Elektroniczna aplikacja do wyznaczania, najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju (zgodnie z art. 78a ust. 17 ustawy o systemie oświaty) – narzędzie pomocnicze.

Aplikacja działa od wersji Excela 2007 W pliku znajduje się arkusz z instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi aplikacji należy zapoznać się z instrukcją i następnie postępować zgodnie z opisem. Uwaga: Aplikacja nie wyznacza gmin i powiatów graniczących. Aplikację stosuje się na drugim etapie wyznaczania najbliższej gminy i najbliższego powiatu, tj. w momencie gdy w wyniku […]

Idź do góry