Dotacje z budżetów JST

2 stycznia 2017

Elektroniczna aplikacja do wyznaczania, najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju (zgodnie z art. 78a ust. 17 ustawy o systemie oświaty) – narzędzie pomocnicze.

Aplikacja działa od wersji Excela 2010 W pliku znajduje się arkusz z instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi aplikacji należy zapoznać się z instrukcją i następnie postępować zgodnie z opisem. Uwaga: Aplikacja nie wyznacza gmin i powiatów graniczących. Aplikację stosuje się na drugim etapie wyznaczania najbliższej gminy i najbliższego powiatu, tj. w momencie gdy w wyniku […]

Idź do góry