Dotacje z budżetów JST

16 lutego 2017

Dotowanie szkół dla dorosłych, w tym szkół medycznych – wyjaśnienia MEN

Tabliczka na budynku MEN

W związku z sygnałami ze strony szkół medycznych dotyczącego znaczącego zmniejszenia kwoty dotacji udzielanej na ucznia tych szkół po wejściu znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2017 r. przedstawiamy wyjaśnienia w przedmiotowej kwestii. W przypadku określania rodzaju szkoły powinien być brany pod uwagę tryb kształcenia szkoły. Szkoły kształcące w trybie zaocznym powinny być dotowane na podstawie […]

2 stycznia 2017

Elektroniczna aplikacja do wyznaczania, najbliższej gminy i powiatu prowadzącej szkołę danego typu i rodzaju (zgodnie z art. 78a ust. 17 ustawy o systemie oświaty) – narzędzie pomocnicze.

Aplikacja działa od wersji Excela 2007 W pliku znajduje się arkusz z instrukcją. Przed przystąpieniem do obsługi aplikacji należy zapoznać się z instrukcją i następnie postępować zgodnie z opisem. Uwaga: Aplikacja nie wyznacza gmin i powiatów graniczących. Aplikację stosuje się na drugim etapie wyznaczania najbliższej gminy i najbliższego powiatu, tj. w momencie gdy w wyniku […]

Idź do góry