Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

24 października 2016

Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Formularz_ORPEG Data: 2017-11-29, rozmiar: 16 KB Formularz_organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną Data: 2017-11-29, rozmiar: 15 KB Formularz_minister Data: 2017-11-29, rozmiar: 17 KB Formularz_wojewoda Data: 2017-11-29, rozmiar: 17 KB Formularz_organ prowadzący szkołę Data: 2017-11-29, rozmiar: 17 KB

26 października 2015

Akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Data: 2016-08-02, rozmiar: […]

23 października 2015

Pytania i odpowiedzi

Czy kwota, o którą będzie wnioskować szkoła, ma być powiększona o 20% wkładu własnego, czy dofinansowanie zawiera już wkład własny? Do wnioskowanej przez szkołę kwoty organ prowadzący zapewnia wkład własny. Zakupy są więc dokonywane za kwotę: dotacja + wkład własny. 20% wkładu własnego jest liczone od kwoty zakupów, a nie od kwoty dotacji. Przykład: szkoła […]

23 października 2015

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – rozporządzenie opublikowane.

Biblioteka, książki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w […]

19 października 2015

Formularze

Wniosek dyrektora szkoly, biblioteki pedagogicznej Data: 2015-11-06, rozmiar: 76 KB Załącznik – organ prowadzący. Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek Data: 2015-10-19, rozmiar: 33 KB Wniosek organu prowadzącego szkołę, bibliotekę pedagogiczną Data: 2015-10-19, rozmiar: 68 KB Załącznik – organ prowadzący. Zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek Data: 2015-10-19, […]

8 października 2015

Harmonogram realizacji Priorytetu 3 w 2015 r. i w kolejnych latach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - regały z książkami

W środę (6 października 2015 r.) rząd podjął uchwałę o realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program obejmuje trzy priorytety – za dwa odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzeci należy do Ministra Edukacji Narodowej. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, […]

Idź do góry