Finansowanie edukacji

9 listopada 2015

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r. W formularzu należy uzupełniać tylko pola wypełnione kolorem, pozostałe informacje zostaną wygenerowane automatycznie. W formularzu zastosowano mechanizmy weryfikujące i ułatwiające wypełnianie formularza, dlatego podczas wpisywania […]

9 września 2015

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Kalkulator, klawisze

W związku ze zgłoszoną prośbą do MEN poniżej prezentujemy informację o sposobie kalkulowania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Kalkulacje kwot, o których mowa zostały przekazane samorządom przy piśmie z dnia 12 lutego 2015 r. […]

2 września 2015

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W związku z obowiązkiem udostępnienia na stronie internetowej MEN postaci elektronicznej wzoru rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956, poniżej zamieszczona została aplikacja, […]

17 lutego 2015

Dotowanie szkół i placówek prowadzonych przez inne podmioty niż JST

Czy dotacja na niepubliczne przedszkole powinna być przekazywana w równych 12 częściach? Czy gmina może wypłacić w grudniu dotację niższą niż w poprzednich miesiącach? Zasady przekazywania dotacji zostały opisane w ustawie o systemie oświaty1. Zgodnie z nimi wszystkie dotacje, dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy […]

25 listopada 2014

Wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych […]

19 września 2014

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – wyjaśnienia

tablica MEN

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji definicji „rzeczywista liczba uczniów” w odniesieniu do uczniów, którym szkoła zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe ze środków dotacji celowej, uprzejmie wyjaśniamy: Przez rzeczywistą liczbę uczniów, którym szkoła ze środków dotacji celowej zapewniła podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, należy rozumieć liczbę uczniów, którzy rozpoczną edukację w […]

8 lipca 2014

Elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

tablica MEN

Od dnia 8 lipca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902. Rozporządzenie określa: 1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, […]

Idź do góry