Subwencja ogólna dla JST

2 sierpnia 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania: wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (kryterium VII), pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych (kryterium II), wyposażenia w […]

24 lipca 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy z tytułu doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach oświatowych bądź pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych (kryterium VIa) zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę samorządową Zespołu ds. […]

17 lipca 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 2 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 2 lipca br. Przy obliczaniu kwot dofinansowania, przyjęto limity maksymalnego dofinansowania ustalone w roku 2017: • W […]

28 czerwca 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 13 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2851.2018.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów […]

28 czerwca 2018

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11 czerwca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 11 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 czerwca br. nr DWST-WSST.356.2848.2018.MS, wystąpił z wnioskiem […]

23 kwietnia 2018

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018

załacznik_nr_1 Data: 2018-06-14, rozmiar: 26 KB zalacznik_nr_7 Data: 2018-04-23, rozmiar: 47 KB zalacznik_nr_6b Data: 2018-04-23, rozmiar: 48 KB zalacznik_nr_6a Data: 2018-04-23, rozmiar: 48 KB zalacznik_nr_5c Data: 2018-04-23, rozmiar: 46 KB zalacznik_nr_5b Data: 2018-04-23, rozmiar: 49 KB zalacznik_nr_5a Data: 2018-04-23, rozmiar: 35 KB zalacznik_nr_4 Data: 2018-04-23, rozmiar: 49 KB załącznik_nr_3b Data: 2018-04-23, rozmiar: 48 KB załącznik_nr_3a […]

22 grudnia 2017

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 – weryfikacja zadań rzeczowych

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem platformy ePUAP zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia br. nr DWST-WSST.356.2889.2017.MN. , wraz z objaśnieniami źródeł danych. W tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://strefasio.men.gov.pl/), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone następujące dokumenty: wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez […]

30 listopada 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 17 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 17 listopada br. Z uwagi na fakt, że łączna kwota wnioskowana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach […]

24 listopada 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 listopada br

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 listopada br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 9 listopada br. nr DWST-WSST.356.2875.2017.MS, wystąpił z wnioskiem […]

24 listopada 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 26 października br

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 26 października br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 26 października br. nr DWST-WSST.356.2871.2017.MS, wystąpił z wnioskiem […]

Idź do góry