Subwencja ogólna dla JST

26 kwietnia 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej  subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 kwietnia br. nr DWST-WSST.356.2826.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów […]

1 marca 2017

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Załącznik 6b – Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu pomocy w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Data: 2017-09-29, rozmiar: 49 KB Załącznik 6a – Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu pomocy w usuwaniu skutków […]

2 lutego 2017

Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017

Pismo Minister Edukacji Narodowej do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów Powiatów i Marszałków Województw Data: 2017-02-02, rozmiar: 3 MB

22 grudnia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 – weryfikacja zadań rzeczowych

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem platformy ePUAP zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia br. nr DWST-WSST.356.2923.2016.MS W tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone: wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu […]

22 grudnia 2016

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Na takie dziecko zostanie naliczona średnio kwota subwencji w wysokości ok. 4,3 tys. zł. W […]

30 listopada 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 28 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 28 listopada br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 28 listopada br. nr DWST-WSST.356.2898.2016.MS, wystąpił z wnioskiem […]

30 listopada 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 24 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 listopada br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 25 listopada br. nr DWST-WSST.356.2897.2016.MS, wystąpił z wnioskiem […]

30 listopada 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 24 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 24 listopada br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 listopada br. nr DWST-WSST.356.2896.2016.MS, wystąpił z wnioskiem […]

30 listopada 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 15 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 15 listopada br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 16 listopada br. nr DWST-WSST.356.2892.2016.MS, wystąpił z wnioskiem […]

30 listopada 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym 14 listopada br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 3 listopada br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 15 listopada br. nr DWST-WSST.356.2895.2016.MS, wystąpił z wnioskiem […]

Idź do góry