Subwencja ogólna dla JST

11 sierpnia 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 6 lipca br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 6 lipca br. nr DWST-WSST.356.2843.2017.MS, wystąpił z wnioskiem […]

11 sierpnia 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21 lipca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 21 lipca br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 6 lipca br. nr DWST-WSST.356.2846.2017.MS, wystąpił z wnioskiem […]

11 sierpnia 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10 sierpnia br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 10 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 11 sierpnia br. nr DWST-WSST.356.2849.2017.MS, wystąpił z wnioskiem […]

5 lipca 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 22 czerwca br. […]

14 czerwca 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 czerwca br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST w trybie obiegowym w dniu 9 czerwca br.   Minister Edukacji Narodowej, pismami z […]

2 czerwca 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 23 maja br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 23 maja br. Minister Edukacji Narodowej, pismami z dnia 30 maja br. […]

26 kwietnia 2017

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej  subwencji ogólnej na rok 2017 z 0,4% rezerwy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 kwietnia br. nr DWST-WSST.356.2826.2017.MS, wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów […]

1 marca 2017

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Załącznik 6b – Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu pomocy w usuwaniu skutków działania żywiołu w sierpniu 2017 r. Data: 2017-09-29, rozmiar: 49 KB Załącznik 6a – Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2017 z tytułu pomocy w usuwaniu skutków […]

2 lutego 2017

Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017

Pismo Minister Edukacji Narodowej do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów Powiatów i Marszałków Województw Data: 2017-02-02, rozmiar: 3 MB

22 grudnia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 – weryfikacja zadań rzeczowych

Uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem platformy ePUAP zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia br. nr DWST-WSST.356.2923.2016.MS W tzw. strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa), w sekcji „Raporty”, w zakładce „Subwencja”, zostały zamieszczone: wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu […]

Idź do góry