Subwencja ogólna dla JST

9 czerwca 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 18 maja br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu: dofinansowania doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych […]

9 czerwca 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy, pozytywnie zaopiniowanych na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST 21 kwietnia br.

Publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu: pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych, innych zadań o jednorazowym charakterze, nieuwzględnionych w podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji […]

6 czerwca 2016

Komunikat MEN w sprawie dofinansowania z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży i wolontariuszy.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie przypomina, że w dniu 18 marca 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. z 24 marca 2016 r., poz. 393). Zgodnie z art. 39 ust. 1 […]

20 maja 2016

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w roku 2016

Tabliczka na budynku MEN

  Przedstawiamy metodologię wyliczania kwot subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016 dla jednostek samorządu terytorialnego – zastosowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wyliczenia kwot przekazanych przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r. nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW:   w przypadku szkół ogólnodostępnych i integracyjnych oraz […]

26 kwietnia 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania doposażenia szkół podstawowych ogólnodostępnych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (kryterium Vd).

W związku z wnioskami o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania doposażenia szkół podstawowych ogólnodostępnych w pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (kryterium Vd) Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN przypomina: Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Kryteriach podziału 0,4% rezerwy […]

8 kwietnia 2016

Komunikat MEN w sprawie wniosków o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z 0,4% rezerwy z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III) oraz dofinansowania doposażenia szkół i placówek (kryterium V)

W nawiązaniu do „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016”, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym uprzejmie informuje, że wnioski z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III) należy dostarczyć do MEN najpóźniej 40 dni od daty wystąpienie zdarzenia, bądź niezwłocznie po zakończeniu procedury odszkodowawczej, nie później jednak niż […]

1 kwietnia 2016

Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016

Pismo do jST subwencja na rok 2016 (pdf przeszukiwalny) Data: 2016-04-01, rozmiar: 356 KB Pismo do JST – kalkulacja subwencji 2016 Data: 2016-04-01, rozmiar: 763 KB

26 stycznia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej – weryfikacja zadań rzeczowych. Lista jednostek samorządu terytorialnego, których oświadczenia lub skorygowane wykazy nie wpłynęły do MEN do dnia 25 stycznia br.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 2015 r. nr DWST-WSST.356.2889.2015.CKW w sprawie weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 oraz informacji publikowanych na stronie internetowej MEN w dniu 28 grudnia 2015 r. oraz 15 stycznia br. publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których oświadczenia lub skorygowane wykazy […]

15 stycznia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej – weryfikacja zadań rzeczowych. Przedłużenie terminu

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 2015 r. nr DWST-WSST.356.2889.2015.CKW w sprawie weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 uprzejmie informujemy, że termin odsyłania podpisanych oświadczeń bądź skorygowanych wykazów został przedłużony do dnia 20 stycznia br.

Idź do góry