Subwencja ogólna dla JST

1 kwietnia 2016

Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016

Pismo do jST subwencja na rok 2016 (pdf przeszukiwalny) Data: 2016-04-01, rozmiar: 356 KB Pismo do JST – kalkulacja subwencji 2016 Data: 2016-04-01, rozmiar: 763 KB

26 stycznia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej – weryfikacja zadań rzeczowych. Lista jednostek samorządu terytorialnego, których oświadczenia lub skorygowane wykazy nie wpłynęły do MEN do dnia 25 stycznia br.

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 2015 r. nr DWST-WSST.356.2889.2015.CKW w sprawie weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 oraz informacji publikowanych na stronie internetowej MEN w dniu 28 grudnia 2015 r. oraz 15 stycznia br. publikujemy listę jednostek samorządu terytorialnego, których oświadczenia lub skorygowane wykazy […]

15 stycznia 2016

Część oświatowa subwencji ogólnej – weryfikacja zadań rzeczowych. Przedłużenie terminu

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 2015 r. nr DWST-WSST.356.2889.2015.CKW w sprawie weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 uprzejmie informujemy, że termin odsyłania podpisanych oświadczeń bądź skorygowanych wykazów został przedłużony do dnia 20 stycznia br.

11 stycznia 2016

Informacja o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

W związku z  art. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 16 grudnia 2015 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu informacje o wysokości środków naliczonych w planowanej na rok 2016 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej,  przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy […]

28 grudnia 2015

Część oświatowa subwencji ogólnej – weryfikacja zadań rzeczowych

Uprzejmie informujemy, że do jednostek samorządu terytorialnego zostało wysłane pismo Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zasad weryfikacji danych niezbędnych do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Każdej jednostce samorządu terytorialnego, w celu zweryfikowania zadań rzeczowych przekazano: wykaz szkół i placówek prowadzonych / dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zestawienie zawierające dane o łącznej […]

9 września 2015

Sposób kalkulowania kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Kalkulator, klawisze

W związku ze zgłoszoną prośbą do MEN poniżej prezentujemy informację o sposobie kalkulowania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Kalkulacje kwot, o których mowa zostały przekazane samorządom przy piśmie z dnia 12 lutego 2015 r. […]

Idź do góry