Zadania publiczne – ogłoszenia

10 października 2017

Nowy konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności […]

18 września 2017

Unieważnienie konkursu „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU Na podstawie art. 18a pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą […]

15 września 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert zakresu zdrowia publicznego

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji […]

31 sierpnia 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

29 sierpnia 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Rodzina polonijna”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w […]

17 sierpnia 2017

„Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością” – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie […]

27 lipca 2017

Konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert “Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne,  rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności […]

19 lipca 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

13 lipca 2017

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”, Konkurs nr DE-WZP-263.1.5.2017”. Nabór ofert trwa do 4 sierpnia 2017 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać […]

Idź do góry