Zadania publiczne – ogłoszenia

2 czerwca 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

13 maja 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

29 kwietnia 2016

Wolontariat szkolny

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Wolontariat szkolny, Konkurs nr DE-WZP-262.1.6.2016”. Nabór ofert trwa do 25 maja 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza.

29 kwietnia 2016

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku  dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

18 kwietnia 2016

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, Konkurs nr DE-WZP-262.1.5.2016”. Nabór ofert trwa do 10 maja 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl/

11 kwietnia 2016

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym, Konkurs nr DE-WZP-262.1.4.2016”. Nabór ofert trwa do 5 maja 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie.

4 kwietnia 2016

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Międzynarodowa wymiana młodzieży, Konkurs nr DE-WZP-262.1.3.2016”. Nabór ofert trwa do 27 kwietnia 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie  http://formularz.men.gov.pl.

21 marca 2016

Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Konkurs nr DE-WZP-262.1.2.2016”. Nabór ofert trwa do 12 kwietnia 2016 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Idź do góry