Zadania publiczne – ogłoszenia

7 sierpnia 2015

Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”. Nabór ofert trwa do 31 sierpnia 2015 r. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy zgłaszać za pośrednictwem […]

17 czerwca 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Tabliczka Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy, iż na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN w zakładce Zadania Publiczne zostały zamieszczone informacje o wynikach oceny merytorycznej otwartego konkursu ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Idź do góry