Edukacja informatyczna

1 sierpnia 2016

Konkurs dotyczący nauki programowania dla nauczycieli szkół podstawowych

W dniach 29 sierpnia – 30 listopada 2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ze środków unijnych przeznaczono na konkurs 124 211 127,00 zł. Więcej informacji tutaj.  

27 kwietnia 2016

Rozmowy w MEN o innowacjach.

Minister Maciej Kopeć

Wczoraj wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w dyskusji na temat problemów i wyzwań stojących przed systemem oświaty w kontekście wdrażania innowacji w szkołach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, pracodawców zrzeszonych w Komitecie Cyfrowej Edukacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, organizacji pozarządowych a także ministerstw: Edukacji, Cyfryzacji oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym tematem rozmów […]

8 kwietnia 2016

Koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji w MEN.

Maciej Kopeć na sali z uczestnikami spotkania

W gmachu MEN odbyło się dziś pierwsze robocze spotkanie 16 wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji. W wydarzeniu uczestniczył także wiceminister edukacji Maciej Kopeć. W swoim wystąpieniu przedstawił on plan działania wojewódzkich koordynatorów i oczekiwane efekty ich pracy. – Z państwa pomocą chcielibyśmy sprawdzić, na ile podstawa programowa opracowana przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji będzie […]

6 kwietnia 2016

Wojewódzcy koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji powołani.

Dwóch chłopców trzyma laptop

Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia nauczania programowania będzie jednym z zadań 16 wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji. Na wniosek Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej spośród pracowników kuratoriów oświaty powołani zostali wojewódzcy koordynatorzy do spraw innowacji w edukacji. Kuratorzy oświaty wskazali następujące osoby do pełnienia takiej funkcji: Sieczka Marek – dolnośląski koordynator do spraw […]

Idź do góry