Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji

14 maja 2018

Agendy spotkań Rady ds. Informatyzacji Edukacji 2018

17.05.2018 r Informacja nt. bieżących działań MEN dotyczących cyfryzacji edukacji – Dyr. Rafał Lew-Starowicz. Dyskusja i uwagi członków Rady nt. „Zapewnienia dostępu do e-materiałów opracowanych w ramach projektów prowadzonych przez MEN i jednostki podległe” – Naczelnik Tomasz Kulasa (wprowadzenie) Informacja nt. koncepcji realizacji projektu w ramach konkursu w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju […]

28 marca 2017

Agendy spotkań Rady ds. Informatyzacji Edukacji 2017

  2017-10-12 Informacja nt. bieżących działań MEN dotyczących cyfryzacji edukacji – Dyr. Alina Sarnecka oraz Dyr. Rafał Lew-Starowicz. Ocena zadań realizowanych przez szkoły w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej – Małgorzata Rostkowska, Anna Trawka. Ostateczny kształt podstawy programowej z informatyki – Zespół ds. podstawy programowej informatyki. Obecność informatyki na egzaminie ósmoklasisty wśród przedmiotów do […]

10 października 2016

Agendy spotkań Rady ds. Informatyzacji Edukacji 2016

2016-02-18 Agenda: Mapa drogowa dotyczącą wdrożenia propozycji zmian w kształceniu informatycznym, przedstawionej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji – Prof. Maciej. M. Sysło Przygotowanie nauczycieli do kształtowania kompetencji uczniów w zakresie korzystania z TIK oraz nauki programowania – Prof. Stanisław Dylak, Prof. Maciej M. Sysło Informacja nt. działań Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze powszechnej nauki programowania. Sprawy […]

20 lipca 2015

Konsultacje Rady ds. Informatyzacji Edukacji autorskiego projektu zmian w podstawie programowej przedmiotów informatycznych.

Widok edytora wraz kodem javascript

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada ds. Informatyzacji Edukacji – organ pomocniczy Ministra Edukacji Narodowej, ogłasza otwarte konsultacje przygotowanego przez nią Projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Głównym celem projektowanych zmian jest wprowadzenie powszechnego nauczania programowania, które staje się kompetencją kluczową XXI wieku, do edukacji […]

24 czerwca 2015

Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce

Manifest na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce powstał z inspiracji Lidera Cyfryzacji oraz grona osób współpracujących z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jego autorzy pragną wskazać na żywotne dla przyszłości Polski kwestie związane ze świadomością, wiedzą oraz umiejętnościami wykorzystywania technologii cyfrowych. Deklarując własną aktywność, wzywają wszystkich interesariuszy mogących mieć wpływ na rozwój cyfrowy […]

4 marca 2014

Agendy spotkań Rady ds. Informatyzacji Edukacji 2012-2015 (archiwum)

2012-09-07 Agenda: 1.    Informacje Przewodniczącego Rady – prof. Jan Madey 2.    Informacja na temat realizacji programu „Cyfrowa szkoła” 3.    Projekt rozporządzenia o placówkach doskonalenia nauczycieli w części dot. jego związku z rządowym programem „Cyfrowej szkoły” – przedstawiciel ORE 4.    Informacje ze spotkania w MAiC nt. komponentu badawczego – prof. Maciej M. Sysło 5.    Propozycja stanowiska […]

26 stycznia 2012

Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji

O radzie 25 stycznia 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej  została powołana Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Madeya. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie we […]

26 stycznia 2012

Inauguracyjne posiedzenie Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji

25 stycznia 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej  została powołana Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Madeya. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie we wszystkich […]

Idź do góry