Nadzór pedagogiczny

31 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

Pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017-2018 Data: 2017-09-15, rozmiar: 88 KB Załącznik – Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017-2018 po zmianie Data: 2017-09-15, rozmiar: 89 KB Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017-2018 Data: 2017-08-31, rozmiar: 90 KB

7 lipca 2017

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-07-07, rozmiar: […]

14 kwietnia 2017

Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych

Poradnik Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych został przygotowany przez Biuro GIODO w ramach programu Twoje dane, Twoja sprawa. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych, jakie spoczywają na dyrektorach szkół. Poradnik objaśnia w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby było to zgodnie z prawem, jakie obowiązki ciążą na szkole oraz w […]

28 października 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2016/2017

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu Data: 2016-10-28, rozmiar: 17 KB

7 lipca 2016

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Podstawowe kierunki realizacji […]

30 maja 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2015/2016

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wytypowanych przez kuratorów oświaty wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej Data: 2016-05-30, rozmiar: 16 KB Monitorowanie realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego Data: 2016-05-30, rozmiar: 17 KB

15 września 2015

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016

Arkusz kontroli zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa Data: 2016-06-03, rozmiar: 441 KB Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych Data: 2016-01-27, rozmiar: 148 KB Arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach […]

Idź do góry