Nadzór pedagogiczny

24 września 2018

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2018/2019

Arkusz kontroli ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PDF) Data: 2018-10-18, rozmiar: 501 KB Arkusz kontroli ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (WORD) Data: 2018-10-18, rozmiar: 36 KB

6 lipca 2018

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Podstawowe kierunki realizacji polityki […]

13 listopada 2017

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018

Arkusz kontroli Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych (PDF) Data: 2018-05-23, rozmiar: 364 KB Arkusz kontroli Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych (DOC) Data: 2018-05-23, rozmiar: 528 KB Arkusz kontroli Zgodność z przepisami prawa przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 20182019 […]

13 listopada 2017

Monitorowanie w roku szkolnym 2017/2018

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam arkusze. Arkusz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach (PDF) Data: 2018-01-19, rozmiar: 87 KB Arkusz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach (DOC) Data: 2018-01-19, rozmiar: 26 […]

31 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

Pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zmiany planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017-2018 Data: 2017-09-15, rozmiar: 88 KB Załącznik – Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017-2018 po zmianie Data: 2017-09-15, rozmiar: 89 KB Plan nadzoru pedagogicznego Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017-2018 Data: 2017-08-31, rozmiar: 90 KB

7 lipca 2017

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-07-07, rozmiar: […]

14 kwietnia 2017

Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych

Poradnik Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych został przygotowany przez Biuro GIODO w ramach programu Twoje dane, Twoja sprawa. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych, jakie spoczywają na dyrektorach szkół. Poradnik objaśnia w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby było to zgodnie z prawem, jakie obowiązki ciążą na szkole oraz w […]

28 października 2016

Monitorowanie w roku szkolnym 2016/2017

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl Dyrektorzy wskazanych do monitorowania szkół wypełnią zamieszczone tam formularze. Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu Data: 2016-10-28, rozmiar: 17 KB

Idź do góry