Nadzór pedagogiczny

26 sierpnia 2013

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/14

Arkusz kontroli planowej w zakresie realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Data: 2015-03-02, rozmiar: 41 KB Arkusz kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole Data: […]

3 lipca 2013

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Z powyższymi zagadnieniami wiążą się podane w dokumencie tematy kontroli planowych oraz zakresy ewaluacji szkół i placówek. Będą one realizowane przez kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa mają znaczenie także dla planowania pracy przez placówki doskonalenia nauczycieli. Po zmianie przepisów (październik 2012 r.) zadaniem tych placówek jest organizowanie […]

Idź do góry