Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia

27 listopada 2017

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

Termin składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych upływa –  28 lutego 2018 r. Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać – do 31 marca 2018 r. Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać: Medale KEN Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. Kurator […]

16 stycznia 2014

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń państwowych

24 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów. Tekst rozporządzeniaWzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę

Idź do góry