Planowanie strategiczne i uczenie się przez całe życie

13 stycznia 2014

Perspektywa Uczenia się przez całe życie

Podstawą nowej polityki w tym zakresie jest: –        zorientowanie na efekty uczenia się – z podkreśleniem możliwie najszerszego dostępu do dobrej jakości uczenia się (niezależnie od sytuacji, w których ono zachodzi) i uzyskiwania kwalifikacji docenionych w kraju i zagranicą, –        podporządkowanie działań interesowi osób, uczących się w różnych sytuacjach (w szkole i uczelni, na stażach […]

13 stycznia 2014

Edukacja i uczenie się w innych dokumentach strategicznych Rady Ministrów

Poniżej znajdują się linki do stron internetowych z tekstami poszczególnych strategii: 1.      Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 2.      Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 3.       Strategie zintegrowane: Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju transportu Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko   Strategia Sprawne […]

13 stycznia 2014

Odnowiona europejska agenda na rzecz uczenia się dorosłych

Nowe podejście do uczenia się dorosłych wymaga mobilizacji wielu resortów, instytucji i organizacji, w tym wielu partnerów społecznych. Zorganizowane formy edukacji dorosłych realizowane są we wszystkich obszarach resortowych (w takim rozumieniu wszyscy ministrowie odpowiedzialni są za rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych we właściwych im obszarach resortowych). Jednym z najważniejszych miejsc uczenia się dorosłych są […]

Idź do góry