Profesorowie Oświaty

12 października 2018

Nadanie tytułów honorowych Profesora Oświaty w 2018r.

W 2018 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia pięć osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły […]

19 października 2017

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty w 2017r.

W 2017 roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty. Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymali: Pani Krystyna Adaśko – z Powiatowego Centrum Edukacji i […]

1 lutego 2017

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do spraw Profesorów Oświaty

28 maja 2017 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończy swoją kadencję. Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]

18 października 2016

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty w 2016 r.

14 października 2016 r. podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Edukacji Narodowej nadał tytuły honorowe Profesora Oświaty. W tym roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło kolejnych dwadzieścia osób. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z […]

26 sierpnia 2015

Nadanie tytułów honorowych profesora oświaty w 2015 r.

Tytuł honorowy profesora oświaty wręcza Minister Edukacji Narodowej. Wnioski o nadanie tytułu składają organy sprawujące nadzór pedagogiczny do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kapituła dokonuje oceny merytorycznej wniosków. W 2015 r. Kapituła wybrała następujących kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty: Edward Dec – Nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Nr 2 w Suwałkach. Grzegorz Depczyński […]

26 sierpnia 2015

Skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Obecny skład Kapituły, powołany zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Nr 24 z dnia 12 czerwca 2015 r. Przewodniczący Kapituły: Pan Karol Semik Wiceprzewodniczący Kapituły: Pan prof. Jacek Piotrowski Członkowie Kapituły: Pani Barbara Antczak Pan Eugeniusz Buda Pan prof. Janusz Gęsicki Pani Marzena Kędra Pani Agata Kuźmiek Pan prof. Robert Kwaśnica Pan Zygmunt Puchalski Pan Artur Matejuk […]

26 sierpnia 2015

Nauczyciele, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty w 2014 r.

Jolanta Begińska – Nauczyciel języka polskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Łubnianach. Leszek Ciesielski – Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni. Agnieszka Czerska-Pawlak – Nauczyciel plastyki, zajęć technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa, Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie. Krystyna Frąckowiak – Kierownik sekcji przedmiotów artystycznych, […]

15 stycznia 2015

Uzupełnienie składu osobowego Kapituły do spraw Profesorów Oświaty

Z dniem 24 września 2014 r. ośmiu z szesnastu członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty zakończyło swoją kadencję. W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesyłanie kandydatur osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. Prawo zgłaszania kandydatów, zgodnie z § 2 ust. 2 […]

14 stycznia 2014

Nauczyciele, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty w 2013 r.:

 Alicja Bialic – Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie Bogusława Bogucka – nauczyciel konsultant, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze Barbara Borowy – nauczyciel języka rosyjskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju Florian Brom – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach Ilona Zofia Cichoń – nauczyciel historii i wiedzy […]

7 września 2013

O tytule honorowym “Profesora Oświaty”

Kryteria merytoryczne odnoszą się do oceny dorobku zawodowego kandydata. Są szczegółowo omówione w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017).  Na jego podstawie przy wyborze w szczególności bierze się pod uwagę: jakość pracy prowadzonej z uczniami, w […]

Idź do góry