Profesorowie Oświaty

7 września 2013

Skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Obecny skład Kapituły, powołany zarządzeniem nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2013 r.: Przewodniczący Kapituły: Pan prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt Wiceprzewodniczący Kapituły: Pan dr Jacek Stańdo Członkowie Kapituły: Pan Jerzy Sieczka Pan Eugeniusz Buda Pan prof. Janusz Gęsicki Pani Anna Gawin Pani Marzena Kędra Pan prof. dr hab. Robert Kwaśnica […]

6 września 2013

„Profesorowie Oświaty” w latach 2008 – 2012

Nauczyciele, którym nadano tytuł honorowy Profesora Oświaty w latach 2008 – 2012: 2012: Danuta Chwastek – Nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Inowrocławiu Aleksander Mizera – Nauczyciel chemii, Gimnazjum Nr 1 Andrychowie Jadwiga Poznańska – Nauczyciel fizyki, Zespół Szkół Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie Zdzisław Nowakowski – Nauczyciel praktycznej nauki zawodu […]

Idź do góry