Program Książki naszych marzeń

26 kwietnia 2016

Proponowane formularze sprawozdań z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”

Wzór sprawozdania – szkoła Wzór sprawozdania – organ prowadzący (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inna niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego) Wzór sprawozdania – wojewoda

Idź do góry