Książki naszych marzeń

26 kwietnia 2016

Proponowane formularze sprawozdań z realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”

Wzór sprawozdania – szkoła Wzór sprawozdania – organ prowadzący (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inna niż jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego) Wzór sprawozdania – wojewoda

17 lipca 2015

Książki marzeń dla 10 tysięcy szkół!

Drukowanie

Prawie 10 tysięcy szkół zgłosiło się do programu „Książki naszych marzeń”!   Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku […]

18 czerwca 2015

Ruszyły konsultacje publiczne wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

ksiazki 2

150 mln zł – to wkład MEN w wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W czwartek (18 czerwca) ruszyły konsultacje społeczne programu. Potrwają do 23 lipca. Program będzie realizowany w latach 2016-2020 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na jego realizację, w okresie pięciu lat, przeznaczono 455 milionów zł: 1. 2016 r. […]

22 maja 2015

Program „Książki naszych marzeń” – informacja dla dyrektorów szkół

Uśmiechnięta dziewczynka, obok niej stos książek

W najbliższy wtorek (26 maja) Rada Ministrów najprawdopodobniej zajmie się przygotowanym w MEN projektem rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Już dziś szkoły mogą zacząć przygotowywać się do jego realizacji. Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, Projekt rządowego programu „Książki naszych marzeń” zaplanowany jest w porządku najbliższych, […]

Idź do góry