Kształcenie zawodowe

3 października 2017

Cykl seminariów branżowych – zapraszamy do udziału

Uczennica poczas praktyk sprawdza element silnika, w tle nauczyciel z innym uczniem

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w seminariach branżowych skierowanych do pracodawców, które odbywają się od października br. do stycznia 2018 r.. Seminaria są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, które MEN planuje wprowadzać w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców. Podczas spotkań odbędą się dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień […]

20 kwietnia 2017

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń rozwiązujący test

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian ustawowych, które uwzględniają wprowadzenie nowego ustroju szkolnego, tj. wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz […]

12 kwietnia 2017

Bazy z ofertami pracy dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60) w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 […]

21 marca 2017

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r. Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, dlatego też zostanie skierowane do właściwych ministrów. Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą […]

13 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane

Narzędzia techniczne

Dziś, 13 marca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W […]

20 stycznia 2017

Specjalne Strefy Ekonomiczne wesprą szkolnictwo zawodowe

Poparcie dla założeń polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego i aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów – zadeklarowali dziś przedstawiciele zarządów specjalnych stref ekonomicznych. Minister Anna Zalewska wzięła udział w konferencji pn.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego”, która odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku, również […]

23 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

13 grudnia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 21 grudnia 2016 r. i weszło w życie 22 grudnia 2016 r. Rozporządzenie tak jak dotychczas, określa zawody w jakich może być prowadzone kształcenie w systemie oświaty, typy szkół w jakich […]

14 grudnia 2016

Spotkanie z Zespołem opiniodawczo-doradczym do spraw kształcenia zawodowego

Reforma edukacji oraz zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego  – to główne tematy poniedziałkowego spotkania wiceminister edukacji Teresy Wargockiej z członkami Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego. W swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że celem zmian w systemie kształcenia zawodowego jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Dodała, że istotne jest także wprowadzenie […]

1 grudnia 2016

Kształcenie w zawodzie “pracownik call center” – wyjaśnienia MEN

Tabliczka na budynku MEN

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu “pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”. Tu więcej informacji na […]

21 listopada 2016

Co dalej z kształceniem w zawodzie technik farmaceutyczny?

Tabliczka na budynku MEN

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z resortu zdrowia obecnie prowadzone są działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. Decyzja o ewentualnym przywróceniu możliwości kształcenia w zawodzie […]

Idź do góry