Kształcenie zawodowe

21 marca 2017

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r. Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, dlatego też zostanie skierowane do właściwych ministrów. Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą […]

13 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego podpisane

Narzędzia techniczne

Dziś, 13 marca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r. Dotyczy ono nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. W […]

20 stycznia 2017

Specjalne Strefy Ekonomiczne wesprą szkolnictwo zawodowe

Poparcie dla założeń polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego i aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów – zadeklarowali dziś przedstawiciele zarządów specjalnych stref ekonomicznych. Minister Anna Zalewska wzięła udział w konferencji pn.: „Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego”, która odbyła się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku, również […]

23 grudnia 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

13 grudnia 2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 21 grudnia 2016 r. i weszło w życie 22 grudnia 2016 r. Rozporządzenie tak jak dotychczas, określa zawody w jakich może być prowadzone kształcenie w systemie oświaty, typy szkół w jakich […]

14 grudnia 2016

Spotkanie z Zespołem opiniodawczo-doradczym do spraw kształcenia zawodowego

Reforma edukacji oraz zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego  – to główne tematy poniedziałkowego spotkania wiceminister edukacji Teresy Wargockiej z członkami Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego. W swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w MEN podkreśliła, że celem zmian w systemie kształcenia zawodowego jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Dodała, że istotne jest także wprowadzenie […]

1 grudnia 2016

Kształcenie w zawodzie „pracownik call center” – wyjaśnienia MEN

Tabliczka na budynku MEN

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi propozycji utworzenia w szkołach zawodowych klas o profilu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta” (pracownik call center) wyjaśniamy, że Ministerstwo Rozwoju nie planuje występowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o dodanie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu „pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta”. Tu więcej informacji na […]

21 listopada 2016

Co dalej z kształceniem w zawodzie technik farmaceutyczny?

Tabliczka na budynku MEN

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie nie będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej na semestr pierwszy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z resortu zdrowia obecnie prowadzone są działania w zakresie przeprowadzenia ponownej analizy w kontekście zapotrzebowania na techników farmaceutycznych na rynku pracy. Decyzja o ewentualnym przywróceniu możliwości kształcenia w zawodzie […]

28 września 2016

O szkolnictwie zawodowym w Legnicy – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

– Zrobimy wszystko, aby drzwi każdej szkoły były otwarte dla pracodawców – powiedziała na spotkaniu w Legnicy wiceminister edukacji. Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek wzięła udział w konferencji „Zawodowa strefa”. Konferencję branżową zorganizowała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w kraju istnieje wiele stref ekonomicznych, a legnicka […]

27 czerwca 2016

Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy

Podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przy udziale Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju ogłosiła kierunki zmian dotyczących  kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – prezentacja Szefowa MEN zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej […]

17 czerwca 2016

Posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego w MEN.

W środę, 15 czerwca w gmachu MEN odbyło się posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. kształcenia zawodowego z udziałem wiceminister Teresy Wargockiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, reprezentanci samorządu gospodarczego, stowarzyszeń oświatowych oraz Departamentu Kształcenia Zawodowego i […]

Idź do góry