Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. mgr inż. Barbara ARCISZEWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: Zespół Szkół Rolniczych CKP, pow. Działdowo, 13-204 GRÓDKI
  Telefon: Telefon domowy: (023) 696 82 31
  E-mail:
 2. mgr inż. Irena AUGUSTYNIAK-GRZYMEK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Pl. Konstytucji 3 m. 68, 00-647 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 622 71 40
  E-mail:
 3. mgr Bogusława BEBAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Krakowie
  Adres: ul. Szpitalna 102/5, 32-600 OŚWIĘCIM
  Telefon: Telefon domowy: (033) 842 32 33
  E-mail: bogdapb@wp.poczta.pl
 4. mgr Halina BILIK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Niemodlińska 70/14, 45-864 OPOLE
  Telefon: Telefon domowy: (077) 474 28 75 Telefon służbowy (077) 453 66 41, 0602 625 267
  E-mail:
 5. mgr inż. Artur BOŃKOWSKI
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Sikorskiego 7 A/1, 19-303 EŁK
  Telefon: Telefon domowy: (087) 621 40 68
  E-mail: maja@a3.pl
 6. mgr inż. Jolanta Iwona BURA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: Górka 14, 14-100 OSTRÓDA
  Telefon: Telefon domowy: (089) 642 22 45
  E-mail:
 7. mgr Herbert CZAJA
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Kadłub Wolny ul. Dobrodzieńska 2, 46-048 ZĘBOWICE
  Telefon: Telefon domowy: (077) 421 60 31, 0602 398 896
  E-mail: hczaja@o2.pl
 8. dr inż. Halina GARBOWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Łączańska 10/18, 46-100 NAMYSŁÓW
  Telefon: Telefon domowy: (077) 410 47 26 Telefon służbowy: (077) 410 04 32
  E-mail:
 9. mgr inż. Andrzej GAWŁOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Mazowiecka Izba Rolnicza, ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 WESOŁA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 773 53 95
  E-mail: weso@mir.pl
 10. mgr inż. Adam HUBICKI
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Pułaskiego 18 a/8, 46-100 NAMYSŁÓW
  Telefon: Telefon domowy: (077) 410 23 60 Telefon służbowy: (077) 410 04 32
  E-mail: adam.hubicki@wp.pl
 11. mgr inż. Anna JAKUBOWSKA-WÓJCIK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Ludwinowo Zegrzyńskie 52, 05-140 SEROCK
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 793 26 68, 0 604 922 971
  E-mail:
 12. mgr inż. Józef JANICKI
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Niemcewicza 1 C/4, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE
  Telefon: Telefon domowy: (077) 482 68 34 Telefon służbowy: (077) 482 31 51 w.20, 0602 115 537
  E-mail:
 13. mgr inż. Renata KACPERSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. 11-go Listopada 4F/23, 05-840 BRWINÓW
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 398 97 80, 0 661 588 555
  E-mail: renata_kacperska@interia.pl
 14. prof. dr hab. Bogdan KLEPACKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 847 17 82, 0607 153 456
  E-mail: klepacki@alpha.sggw.waw.pl
 15. mgr inż. Daniel Józef KÓZKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Nowoursynowska 161 HA „IKAR” 612, 02-787 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 593 36 12 Telefon służbowy: (022) 593 13 81, 0 600 457 727
  E-mail: daniel_kozka@sggw.pl, latookny@op.pl
 16. mgr inż. Krystyna KWESTARZ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: ul. Wośnicka 125B m 9, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 331 54 69 Telefon służbowy: (048) 331 09 01, 0 601 207 378
  E-mail: zakwasny@poczta.onet.pl
 17. mgr inż. Piotr LASSMAN
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, 84-107 STARZYNO
  Telefon: Telefon służbowy: (058) 673 87 83
  E-mail:
 18. mgr inż. Maria MAJEWSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Pszczelińska 99 J/12, 05-840 Brwinów
  Telefon: 784 337 789
  E-mail: majka_brwinow@poczta.onet.pl
 19. mgr Edward MALISZEWSKI
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Wojska Polskiego 54/30, 19-300 EŁK
  Telefon: Telefon domowy: (087) 610 43 49 Telefon służbowy: (087) 610 23 62
  E-mail: zsr@elk.edu.pl
 20. mgr inż. Marian MATUSEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, 84-107 STARZYNO
  Telefon: Telefon służbowy: (058) 673 72 36
  E-mail:
 21. mgr inż. Zenona MAZURCZYK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Pomorska Izba Rolnicza, ul. Przemysłowa 100, 76-200 SŁUPSK
  Telefon: Telefon służbowy: (059) 841 37 67, 841 37 61
  E-mail: Słupsk@pir.home.pl
 22. dr Dariusz OSUCH
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Instytut Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ul. Świętokrzyska 20, 00-550 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 826 50 31 w. 530
  E-mail: osuch@ibrigz.waw.pl
 23. mgr inż. Maria PAJESTKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Krzywa 22, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon służbowy: (048) 331 09 01 Telefon domowy: (048) 363 89 59, 666 042 916
  E-mail: mariapajestka@onet.eu
 24. dr Kazimierz PYZIAK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian, ul. Kolejowa 5, 48-100 GŁUBCZYCE
  Telefon: Telefon służbowy: (077) 485 26 94
  E-mail:
 25. mgr inż. Małgorzata ROMASZKO-SUSZEK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Pomorska Izba Rolnicza, ul. Wojska Polskiego 3, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
  Telefon:
  E-mail: gdansk@pir.home.pl
 26. mgr inż. Ewa Maria RZĄCA
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Pomorska Izba Rolnicza, ul. Wojska Polskiego 3, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
  Telefon:
  E-mail: Gdańsk@pir.home.pl
 27. mgr inż. Edward SKIRZEWSKI
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: Zespół Szkół Rolnicze CKU, ul. Rodziewiczówny 1, 48-303 NYSA
  Telefon: Telefon służbowy: (077) 431 04 66(7)
  E-mail:
 28. dr Janusz SUSZYNA
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Oddział Biura SIR w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 7, 27-600 SANDOMIERZ
  Telefon: Telefon służbowy: (015) 832 01 16
  E-mail: izba.r2@wp.pl
 29. mgr Iwona SZCZEPANIAK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 826 50 31 w. 770
  E-mail: szczepaniak@ierigz.waw.pl
 30. mgr inż. Andrzej ŚLIWIŃSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, ul. Żarnowiecka 26, 84-107 WERBLINIA
  Telefon: Telefon służbowy: (058) 673 87 62
  E-mail:
 31. mgr Teresa ŚWIERZBIŃSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Wileńska 3/19, 19-300 EŁK
  Telefon: Telefon domowy: (087) 610 00 42 Telefon służbowy: (087) 610 23 31
  E-mail:
 32. mgr Maria TOKARCZYK-BIERNACKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: Gietrzwałd 29, 11-036 GIETRZWAŁD
  Telefon: Telefon domowy: (089) 512 34 59 Telefon służbowy: (089) 527 37 58, 0606 810 584
  E-mail: MTBE@wp.pl
 33. mgr Marek WIGIER
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Południowa 12, 05-870 BŁONIE
  Telefon: Telefon domowy: 0504 250 462
  E-mail: wigier@ierigz.waw.pl
 34. mgr inż. Roman WŁODARZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Zwycięstwa 36 a, 44-177 PANIÓWKI
  Telefon: Telefon służbowy: (032) 235 46 30
  E-mail: welodrom@poczta.onet.pl
 35. mgr inż. Barbara WOJTUŚ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: Harcerska 60/3, 47-214 KOMORNO
  Telefon: Telefon służbowy: (077) 482 31 52
  E-mail:
 36. mgr inż. Justyna ZDUNEK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Pszczelińska 99 C m. 2, 05-840 BRWINÓW
  Telefon: Telefon domowy: (022) 729 34 46 Telefon służbowy: (022) 729 66 34 do 38 w. 108
  E-mail: brwinow_oswiata@cdr.gov.pl
 37. dr inż. Edward ZIOBRO
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Armii Krajowej 81/9, 30-150 KRAKÓW
  Telefon: Telefon domowy: (012) 637 20 77
  E-mail:
Idź do góry