Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. mgr inż. Jerzy BRYCH
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: PKP S.A. Centrala, Biuro Inwestycji, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 52 49 354, 0601 329 174
  E-mail:
 2. mgr inż. Zbigniew CHWIEDUK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Bogusława X 6/11, 76-200 SŁUPSK
  Telefon: Telefon służbowy: (059) 843 20 19
  E-mail: zbych79@wp.pl
 3. mgr inż. Beata FIGARSKA-WYSOCKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Olsztyńska 24 m 9, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 344 02 17 Telefon służbowy: (048) 362 18 32
  E-mail:
 4. mgr inż. Grażyna GÓRNIAK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Miłocin 8, 24-150 NAŁĘCZÓW 3
  Telefon: Telefon służbowy: (0) 743 95 85, 0 887 510 442
  E-mail: grazynagorniak@o2.pl
 5. dr inż. Piotr KORDZIKOWSKI
  Rekomendacja: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  Adres: Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A., os. Urocze 13, 31-953 Kraków
  Telefon: 602 781 805
  E-mail: pkordzikowski@pk.edu.pl
 6. mgr inż. Agnieszka KRUPA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Al. Gen. J. Hallera 67/19, 53-325 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34, 0 502 107 285
  E-mail: aga.kru@interia.pl
 7. mgr inż. Anna KUSINA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Chocimska 9/7, 30-057 KRAKÓW
  Telefon: Telefon domowy: (012) 636 94 17 Telefon służbowy: (012) 628 25 19, 0607 345 803
  E-mail: akusina@pk.edu.pl
 8. mgr inż. Barbara OSTAPOWICZ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Metalowa 64, 70-727 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 460 94 48
  E-mail: barbaraost@op.pl
 9. mgr inż. Grażyna PATOCKA-HROMIŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: PKP PLK S.A. - Biuro Dróg Kolejowych, ul. Targowa 74, 03-734 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy (022) 513 35 81
  E-mail:
 10. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI
  Rekomendacja: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
  Adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Jagiellońska 80, 03-301 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 911 03 83
  E-mail: Irafalski@ibdim.edu.pl
 11. mgr inż. Jolanta SKOCZYLAS
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Pośrednia 69 m 1, 26-615 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 331 25 85 Telefon służbowy: (048) 362 18 32, 0 605 357 833
  E-mail:
 12. mgr inż. Lidia STANISZEWSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Karłowicza 46 m 1, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 364 40 40 Telefon służbowy: (048) 362 18 32
  E-mail: lidia_staniszewska@wp.pl
 13. mgr inż. Zdzisław SZKUDLAREK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 SZCZECIN
  Telefon: Telefon służbowy: (091) 433 93 28, 433 33 73
  E-mail: zskol@zskol.szczecin.pl
 14. mgr inż. Antoni WINIARSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Emila Zoli 26/2, 52-437 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34 , 0 604 177 854
  E-mail: anwini@wp.pl
Idź do góry