Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. dr inż. Rafał Tomasz BATOR
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Sobieskiego 2 m 11, 26-600 Radom, 0 602 458 499
  Telefon:
  E-mail: rafbat@o2.pl
 2. mgr Irena BUDZIŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Wsi i Rozwoju Rolnictwa
  Adres: ul. Śląskiego 3A/16, 87-100 TORUŃ
  Telefon: Telefon domowy: (056) 520 53 60 Telefon służbowy: (056) 648 68 68, 0605 348 278
  E-mail: ibis160@poczt.onet.pl
 3. mgr inż. Wojciech CICHECKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Hubala 4 m 31, 05-120 LEGIONOWO
  Telefon: Telefon domowy: (022) 774 55 30 Telefon służbowy: (022) 774 32 40, 0 604 528 657
  E-mail:
 4. mgr inż. Beata FIGARSKA-WYSOCKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Olsztyńska 24 m 9, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 344 02 17 Telefon służbowy: (048) 362 18 32
  E-mail:
 5. mgr inż. Krystyna Elżbieta HEJŁASZ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Niemirowska 1 m 29, 02-921 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 642 71 70 Telefon służbowy: (022) 637 52 57, 0 665 430 315
  E-mail:
 6. mgr inż. Anna JAKUBOWSKA-WÓJCIK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Ludwinowo Zegrzyńskie 52, 05-140 SEROCK
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 793 26 68, 0 604 922 971
  E-mail:
 7. dr Ewa JĘDRYGA
  Rekomendacja: Ministerstwo Wsi i Rozwoju Rolnictwa
  Adres: ul. Wilanowska 29, 05-075 WESOŁA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 773 41 86
  E-mail: e.jedryka@imuz.edu.pl
 8. mgr inż. Anna Izabela JUKIEL
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Kleeberga 4/7, 71-295 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 485 88 78
  E-mail:
 9. dr hab. Sergiusz JURCZUK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Opackiego 20/15, 05-090 RASZYN
  Telefon: Telefon domowy: (022) 520 53 60 Telefon służbowy: (022) 720 05 31, 0607 520 636
  E-mail: S.Jurczukrsw3@imuz.edu.pl
 10. dr inż. Grzegorz KOC
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 SIEDLCE
  Telefon: Telefon służbowy: (025) 643 13 10
  E-mail:
 11. mgr inż. Barbara KORECKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  Adres: ul. Baśniowa 48, 15-157 BIAŁYSTOK
  Telefon: Telefon domowy: (085) 676 27 78, 0606 71 19 21
  E-mail: bkorecka@poczta.onet.pl
 12. mgr inż. Daniel Józef KÓZKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Nowoursynowska 161 HA „IKAR” 612, 02-787 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 593 36 12 Telefon służbowy: (022) 593 13 81, 0 600 457 727
  E-mail: daniel_kozka@sggw.pl, latookny@op.pl
 13. mgr inż. Elwira KRZEMIENIEWSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Turkowskiego 7/3, 10-279 OLSZTYN
  Telefon: Telefon domowy: (089) 541 25 87, 0600 295 225
  E-mail: elwirakrzem@wp.pl
 14. mgr inż. Katarzyna MAJEWSKA-MRÓWCZYŃSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Gombrowicza 7A, 26-617 RADOM
  Telefon: Telefon służbowy: (048) 362 18 32, 0 662 719 539
  E-mail: k.mrowczynska@onet.eu
 15. mgr inż. BartŁomiej MARCINKIEWICZ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Wojska Polskiego 26, 26-640 SKARYSZEW
  Telefon: Telefon domowy: (048) 610 32 08 Telefon służbowy: (048) 362 62 53, 0 609 838 623
  E-mail:
 16. mgr inż. Małgorzata MATUSZEWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Adres: ul. Tagore’a 5/45, 93-503 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon domowy: (042) 659 82 22
  E-mail: zsbg@szkoly.lodz.pl
 17. dr hab. Zygmunt MIATKOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Al. Ossolińskich 12, 85-093 BYDGOSZCZ
  Telefon: Telefon domowy: (052) 322 56 82, 322 37 95
  E-mail: imuzbyd@by.onet.pl
 18. dr hab. inż. Leszek RAFALSKI
  Rekomendacja: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
  Adres: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Jagiellońska 80, 03-301 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 911 03 83
  E-mail: Irafalski@ibdim.edu.pl
 19. dr inż. Paweł RELIGA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Politechnika Radomska, Wydział MiTO, ul. Chrobrego 27, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 385 01 10 Fax: (048) 361 75 98
  E-mail: E-mai: preliga@o2.pl
 20. dr inż. Hab. Józefa SAWA
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, 20-612 LUBLIN
  Telefon: Telefon służbowy: (081) 445 61 40
  E-mail: jsawa@hortus.ar.lublin.pl
 21. mgr inż. Jolanta SKOCZYLAS
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Pośrednia 69 m 1, 26-615 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 331 25 85 Telefon służbowy: (048) 362 18 32, 0 605 357 833
  E-mail:
 22. mgr inż. Lidia STANISZEWSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Karłowicza 46 m 1, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 364 40 40 Telefon służbowy: (048) 362 18 32
  E-mail: lidia_staniszewska@wp.pl
 23. mgr inż. BogusŁaw STANISZEWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Karłowicza 46 m 1, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 364 40 40
  E-mail:
 24. dr inż. Magdalena STAWARZ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Sandomierska 26/97, 26-611 RADOM , 0 600 416 140
  Telefon:
  E-mail: stawarz@pr.radom.pl
 25. dr inż. Andrzej SZAMOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Środowiska
  Adres: ul. Bruna 24/83, 02-594 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 825 76 61 Telefon służbowy (022) 660 56 11, 0604 295 929
  E-mail:
 26. mgr Bartosz WĄSIKOWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Lipowa 15, 05-091 ZĄBKI
  Telefon: Telefon domowy: (022) 755 50 49 , 0 501 198 895
  E-mail: bartosz.wasikowski@is.pw.edu.pl, bartolo21@tlen.pl
Idź do góry