Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. dr Grzegorz BORSUK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Akademia Rolnicza w Lublinie - Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 LUBLIN
  Telefon: Telefon służbowy: (081) 445 68 17 Faks: (081) 445 67 77, 0 507 980 467
  E-mail: grzegorz.borsuk@ar.lublin.pl
 2. dr Marek CHMIELEWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Poligonowa 2B m 14, 20-812 LUBLIN
  Telefon: Telefon służbowy: (081) 445 69 45, 0 502 027 280
  E-mail: marek.chmielewski@ar.lublin.pl
 3. dr inż. Ludwika Maria FELIŃSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, ul. Gołdapska 29, 19-400 OLECKO
  Telefon: Telefon domowy: (087) 523 99 64 Telefon służbowy: (087) 520 22 51
  E-mail: zsliz@powiat.olecko.pl
 4. mgr inż. Mieczysław LASZUK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Wczasowa 151, 84-105 KARWIA
  Telefon: Telefon domowy: (058) 673 70 03
  E-mail:
 5. mgr inż. Urszula MALINOWSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Czeremchowa 10/28, 20-807 LUBLIN
  Telefon: Telefon domowy: 0 880 901 177 Telefon służbowy: (081) 517 27 74
  E-mail: umalinowska@op.pl
 6. dr Krzysztof OLSZEWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Akademia Rolnicza w Lublinie - Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, ul. Akademicka 13, 20-950 LUBLIN
  Telefon: Telefon służbowy: (081) 445 66 42 Faks: (081) 445 67 77, 0 509 335 808
  E-mail: krzysztof.olszewski@ar.lublin.pl, kolsz@op.pl
 7. dr hab. Jerzy PALEOLOG
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Graniczna 16 A/1, 20-010 LUBLIN
  Telefon:
  E-mail: Palel@ursus.ar.lublin.pl
 8. mgr inż. Bożena STĘPIEŃ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Ks. Dominika Maja 12/11, 23-100 BYCHAWA
  Telefon: Telefon domowy: (081) 566 02 59 Telefon służbowy: (081) 562 80 76
  E-mail: bozena.stepien@pszczelawola.deu.pl
 9. mgr inż. Jarosław STĘPIEŃ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Ks. Dominika Maja 12/11, 23-100 BYCHAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (081) 562 80 76 Telefon domowy: (081) 566 02 59
  E-mail: jaros‚aw.stepien@pszczelawola.edu.pl
 10. mgr inż. Ewa WALASEK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Pszczela Wola 1/17, 23-109 PSZCZELA WOLA
  Telefon: Telefon domowy: (081) 562 88 47 Telefon służbowy: (081) 562 80 76
  E-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
 11. mgr inż. Beata WAWRZYN-ŻMUDA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Pszczela Wola 4/2, 23-109 PSZCZELA WOLA
  Telefon: Telefon domowy: (081) 562 80 82 Telefon służbowy: (081) 562 80 76
  E-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl
 12. mgr inż. Grażyna WOROBIK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Pszczela Wola 1/19, 23-109 PSZCZELA WOLA
  Telefon: Telefon domowy: (081) 562 80 23 Telefon służbowy: (081) 562 80 76
  E-mail: elzbieta.worobik@pszczelawola.edu.pl
 13. mgr inż. Mirosław Lucjan WOROBIK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Pszczela Wola 1/19, 23-109 PSZCZELA WOLA
  Telefon: Telefon domowy: (081) 562 80 23 Telefon służbowy: (081) 562 80 76
  E-mail: miroslaw.worobik@pszczelawola.edu.pl
Idź do góry