Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. mgr Norbert BĄBIŃSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Al. Jerozolimskie 111/23, 02-017 WARSZAWA, 0502 019 911
  Telefon:
  E-mail:
 2. dr Jacek BUKO
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, 71-004 SZCZECIN, 0502 277 060
  Telefon:
  E-mail: jacek.buko@wzieu.szczecin.pl
 3. mgr inż. Małgorzata BYSTRY
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Puszczyka 3/17, 02-785 WARSZAWA, 0502 019 912
  Telefon:
  E-mail: m.bystry@poczta-polska.pl
 4. dr inż. Marcin CHRZAN
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Diamentowa 16 m 1, 26-600 RADOM
  Telefon: 048 380 80 22
  E-mail: mchrzan@radom.net
 5. mgr Regina CIBOROWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  Adres: ul. E. Plater 19/61, 16-400 SUWAŁKI
  Telefon:
  E-mail: N.Babinski@poczta-polska.pl
 6. mgr inż. Marek DZIEWICKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Urząd Morski Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 GDYNIA
  Telefon:
  E-mail: marekdz@umgdy.gov.pl
 7. dr Jacek FLOREK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 512 82 04
  E-mail: j.florek@itl.waw.pl
 8. mgr inż. Piotr GOŹDZIASZEK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Tuwima 3A m 4, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  Telefon: Telefon służbowy: (062) 735 89 00 , 0 502 622 766
  E-mail: piotrgozdziaszek@promax.media.pl lub zst@zst-ostrow.edu.pl
 9. mgr inż. Stanisław GÓRNIAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Michałowskiego 7/1, 71-343 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 48 75 441
  E-mail:
 10. dr Jerzy GREMBA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Kielcach
  Adres: ul. Meissnera 16/4, 25-634 KIELCE
  Telefon: Telefon domowy: (041) 345 70 92, 0502 217 214
  E-mail: j.gremba@tu.kielce.pl
 11. mgr inż. Hanna GRZĄDZIEL
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Gęsia 16 c, 71-693 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 45 35 582
  E-mail: hzkmgrzadziel@poczta.onet.pl
 12. mgr Lucyna KAŁKUSIŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Narcyzowa 37 H, 04-936 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 512 81 51, 512 81 61
  E-mail: L.Kalkusinska@itl.waw.pl
 13. dr inż. Alina KARWOWSKA-LAMPARSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 512 84 19
  E-mail: A.Karwowska@itl.waw.pl
 14. mgr inż. Kazimierz KOCHMAN
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 512 86 14, 0506 047 150
  E-mail: k.kochman@itl.waw.pl
 15. mgr inż. Zdzisław KOLAN
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  Adres: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49, 53-611 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 373 57 04 wewn. 29, (071) 355 86 61-64
  E-mail: kolan@ckp.pl
 16. dr LechosŁaw KOZŁOWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Doły 10 m 1, 91-727 ŁÓDŹ, 0 605 957 519
  Telefon:
  E-mail: lkozlo@p.lodz.pl
 17. mgr Andrzej KRASZKIEWICZ
  Rekomendacja:
  Adres: ul. Kusocińskiego 96/6, 94-054 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 674 11 74
  E-mail: akrasz@wp.pl
 18. mgr inż. Adam MAJTYKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Wojciechowskiego 12, 71-476 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 440 00 44
  E-mail: majtyka@pbks.pl
 19. dr hab. Marian MARCINIAK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 812 00 72
  E-mail: M.Marciniak@itl.waw.pl
 20. mgr Aleksander ORŁOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 512 83 60 Telefon służbowy (022) 522 50 03
  E-mail: A.Orlowski@itl.waw.pl
 21. dr inż. Leszek PAWLUCZYK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Zagłoby 13/4, 02-495 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 667 95 07
  E-mail: lpawluczyk@mi.gov.pl
 22. mgr inż. Dominik PIĄTAK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Nadmorska 1, 76-270 USTKA, 0608 308 508
  Telefon:
  E-mail: dpiatak@umsl.gov.pl
 23. mgr inż. Paweł Pirosz
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Andersa 1 m 49, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon domowy: (048) 344 14 65 Telefon służbowy: (048) 344 81 16, 0 604 152 125
  E-mail: papirosz@o2.pl
 24. mgr Justyn POŁUJAN
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04-894 WARSZAWA
  Telefon:
  E-mail: J.Polujan@itl.waw.pl
 25. mgr inż. Krzysztof SŁOMCZYŃSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: skrytka pocztowa 92, 00-967 WARSZAWA 86, 0607 382 891
  Telefon:
  E-mail: t6003121@pro.onet.pl
 26. dr inż. Edward TYBURCY
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Walczaka 20, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
  Telefon: Telefon służbowy: (062) 735 89 00(01), 735 89 16 Telefon domowy: (062) 735 22 67
  E-mail:
 27. mgr inż. Antoni WINIARSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Emila Zoli 26/2, 52-437 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34 , 0 604 177 854
  E-mail: anwini@wp.pl
 28. dr inż. Grzegorz ŻEGLIŃSKI
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Grzymińska 28/7, 71-711 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 428 29 68
  E-mail: gre1@ps.pl
Idź do góry