Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. mgr inż. Edyta Majkowska-Bartczak
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Wojrowicka 48/7 54-436 Wrocław
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34, 0 502 432 189
  E-mail: emajkowska@interia.pl
 2. dr Michał BARTCZAK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Płocka 47/20, 01-152 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 632 50 11
  E-mail:
 3. mgr inż. Andrzej BUTRYMA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  Adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Letnia 1/1, 15-651 BIAŁYSTOK
  Telefon:
  E-mail:
 4. mgr inż. Mariusz GELAR
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Paryska 97, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
  Telefon: Telefon domowy: (041) 253 25 29 Telefon służbowy: (041) 253 26 77
  E-mail: gemar@gazeta.pl
 5. mgr inż. Wiesław JAROSIEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Al. Stanów Zjednoczonych 35/10, 03-947 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 617 19 57, 0601 852 799
  E-mail:
 6. dr inż. Marian Jerzy KORCZYŃSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Piotrkowska 182/451, 90-368 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (042) 631 25 18 Telefon domowy: (042) 636 56 09, 0 602 326 071
  E-mail: jerzykor@p.lodz.pl
 7. dr inż. Mieczysław KORNASZEWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul Baryłka 2 m 73, 26-600 RADOM
  Telefon: 048 48 331 99 11
  E-mail: mkornasz@pr.radom.net
 8. dr inż. Zbigniew KRAMEK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom ul. Pułaskiego 6, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon służbowy: (048) 364 42 41 wewn. 266 Fax: (048) 364 47 65 Telefon domowy: (048) 384 00 91
  E-mail: zbigniew.kramek@itee.radom.pl
 9. mgr inż. Agnieszka KRUPA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Al. Gen. J. Hallera 67/19, 53-325 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34, 0 502 107 285
  E-mail: aga.kru@interia.pl
 10. prof. dr hab. inż. Jan KULCZYK
  Rekomendacja: Politechnika Wrocławska
  Adres: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW
  Telefon: Tel. 71 320 25 70
  E-mail: jan.kulczyk@pwr.wroc.pl
 11. dr inż. Stanisław KWAŚNIOWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW
  Telefon: Tel.: (071) 320 27 33
  E-mail: stanislaw.kwasniowski@pwr.wroc.pl
 12. dr inż. Marek MŁYŃCZAK
  Rekomendacja: Politechnika Wrocławska
  Adres: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW
  Telefon: Tel. 071 320 38 17
  E-mail: marek.mlynczak@pwr.wroc.pl
 13. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI
  Rekomendacja: Politechnika Wrocławska
  Adres: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW
  Telefon: Tel. 71 320 35 11
  E-mail: tomasz.nowakowski@pwr.wroc.pl
 14. mgr Damian OSTROWSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Maślicka 2/12, 54-107 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34
  E-mail: ostrowski26@gazeta.pl, zs23@wroclaw.dialog.net.pl
 15. prof. ndzw. dr hab. inż. Krzysztof PACHOLSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa, Politechnika Łódzka ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (042) 631 25 24, 0 604 113 444
  E-mail: kpacholski@go2.pl
 16. mgr inż. RafaŁ PIETRZCZYK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Milusińskiego 23 m 9, 40-146 KATOWICE, 0 605 237 644
  Telefon:
  E-mail: pietrzczyk@gmail.com
 17. mgr inż. Monika SARZALSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Gajowa 24 m 22, 50-519 WROCŁAW
  Telefon: Telefon domowy: (071) 795 83 04 Telefon służbowy: (071) 782 81 34, 0 602 554 793
  E-mail: monika_sarzalska@interia.pl
 18. mgr inż. Wojciech SUPEŁ
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Biuro Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 513 33 20
  E-mail: supwoj@acn.waw.pl
 19. mgr inż. Zdzisław SZKUDLAREK
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Kusocińskiego 3, 70-237 SZCZECIN
  Telefon: Telefon służbowy: (091) 433 93 28, 433 33 73
  E-mail: zskol@zskol.szczecin.pl
 20. mgr inż. Antoni WINIARSKI
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Emila Zoli 26/2, 52-437 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 782 81 34 , 0 604 177 854
  E-mail: anwini@wp.pl
 21. dr inż. Mateusz ZAJĄC
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Dąbrowskiego 13, 55-010 ŚW. KATARZYNA
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 320 27 33 , 0 503 089 730
  E-mail: Mateusz.Zajac@pwr.wroc.pl
 22. dr inż. Paweł ZAJĄC
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. I. Łukaszewicza 7/9, 50-371 WROCŁAW
  Telefon: Telefon służbowy: (071) 320 27 19 , 0 602 630 730
  E-mail: pawel.zajac@pwr.wroc.pl
Idź do góry