Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. mgr Norbert BĄBIŃSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Al. Jerozolimskie 111/23, 02-017 WARSZAWA, 0502 019 911
  Telefon:
  E-mail: N.Babinski@poczta-polska.pl
 2. dr Jacek BUKO
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 SZCZECIN, 0502 277 060
  Telefon:
  E-mail: jacek.buko@wzieu.szczecin.pl
 3. mgr inż. Małgorzata BYSTRY
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Puszczyka 3/17, 02-785 WARSZAWA, 0502 019 912
  Telefon:
  E-mail: m.bystry@poczta-polska.pl
 4. mgr Grażyna GIZIŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Biuro Transportu i Komunikacji Pocztowej, pl. Małachowskiego 2, 00-940 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 827 90 76, 0502 019 838
  E-mail: g.gizinska@poczta-polska.pl
 5. mgr inż. Hanna GRZĄDZIEL
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: ul. Gęsia 16 c, 71-693 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 435 55 82, 0 505 625 938
  E-mail: hzkmgrzadziel@poczta.onet.pl
 6. mgr Krzysztof HELJAK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: Warzymice 63/8, 72-005 PRZECŁAW
  Telefon: Telefon domowy: (091) 482 11 28, 0 502 017 107
  E-mail: kheljak@warzymice.net
 7. dr Kazimierz HIRSZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Biuro Transportu i Komunikacji Pocztowej, pl. Małachowskiego 2, 00-940 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 828 32 23
  E-mail: k.hirsz@poczta-polska.pl
 8. mgr inż. Adam MAJTYKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Wojciechowskiego 12, 71-476 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 440 00 44
  E-mail: majtyka@pbks.pl
 9. mgr Elżbieta PRZYDATEK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: KOLONKA 6C 26-630 JEDLNIA LETNISKO
  Telefon: Telefon domowy: (048) 322 22 00, 0 661 938 058
  E-mail: elaprzydatek@poczta.onet.pl
 10. mgr Jan PRZYDATEK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: KOLONKA 6c, 26-630 JEDLNIA LETNISKO
  Telefon: Telefon domowy: (048) 322 22 00, 0 609 616 560
  E-mail:
 11. mgr Grzegorz RÓZIEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Hallera 1/12, 26-617 RADOM, 0502 019 860
  Telefon:
  E-mail: G.Roziewicz@poczta-polska.pl
 12. mgr Tomasz SONDEJ
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 SZCZECIN
  Telefon: Telefon służbowy: (091) 444 31 68
  E-mail: tomasz.sondej@wzieu.szczecin.pl
 13. mgr Krystyna STELMACH-TYSZKO
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: ul. Górna 11E, 71-218 BEZRZECZE, 0 502 232 571
  Telefon:
  E-mail: k_tyszko@poczta.onet.pl
 14. mgr Zofia STYCZYŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Afrykańska 12 A m. 16, 03-966 WARSZAWA, 0502 019 874
  Telefon:
  E-mail: zofia.sty@interia.pl
 15. mgr Anna TAUDUL
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: ul. Potulicka 22a/10, 70-234 SZCZECIN
  Telefon: Telefon służbowy: (091) 440 11 08, 0 515 128 020
  E-mail: ania.taudul@interia.pl
 16. mgr Krzysztof WESOŁOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Księcia Janusza I 13/27, 18-400 ŁOMŻA, 0502 019 861
  Telefon:
  E-mail: chriswes@poczta.onet.pl
 17. dr Grażyna WOLSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8, 71-004 SZCZECIN
  Telefon: Telefon służbowy: (091) 444 31 66
  E-mail: grazyna.wolska@wzieu.szczecin.pl
 18. mgr Monika Ewa ZGIET
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Sierpowa 6d/2, 70-016 SZCZECIN
  Telefon:
  E-mail: zgiet@poczta.onet.pl
Idź do góry