Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. dr inż. Rafał Tomasz BATOR
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Sobieskiego 2 m 11, 26-600 Radom
  Telefon: 602 458 499
  E-mail: rafbat@o2.pl
 2. mgr Bogusława BEBAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Krakowie
  Adres: ul. Szpitalna 102/5, 32-600 OŚWIĘCIM
  Telefon: 33 842 32 33
  E-mail: bogdapb@wp.poczta.pl
 3. mgr Maria BOBEK
  Rekomendacja: Małopolski Kurator Oświaty
  Adres: ul. Kamionka 10/4, 31-586 KRAKÓW
  Telefon: 12 425 89 45
  E-mail: mariabobek@poczta.fm
 4. dr inż. Jolanta CZARNOCIŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Katedra Higieny Żywienia Człowieka AR w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 POZNAŃ
  Telefon: 61 848 73 33
  E-mail: jotcezet@ol.au.poznan.pl
 5. mgr inż. Iwona DOMACHOWSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: Kłanino 20/5, 84-107 STARZYNO
  Telefon: 58 673 87 83, 509 919 080
  E-mail: iidd@wp.pl
 6. mgr Alicja DRAŻBA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Sienkiewicza 7, 19-400 OLECKO
  Telefon: 87 520 40 77
  E-mail: adrazba@wp.pl
 7. mgr inż. Anna DZIERŻAN
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Wyspiańskiego 9/7, 46-203 KLUCZBORK
  Telefon: 77 414 24 32
  E-mail: anna.dzirzan@plusnet.pl , dzierzan@klucznet.pl
 8. mgr Bogusława GAJDAMOWICZ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Jarocka 16, 10-699 OLSZTYN
  Telefon: 89 541 90 97
  E-mail:
 9. mgr inż. Elżbieta GĘBURA
  Rekomendacja: Krajowa Izba Gospodarcza
  Adres: ul. Smugowa 69 E, 27-200 STARACHOWICE
  Telefon: 41 273 52 97
  E-mail:
 10. mgr Jolanta GNIEWEK
  Rekomendacja: Małopolski Kurator Oświaty
  Adres: ul. Św. Marka 6/1A, 31-012 KRAKÓW
  Telefon: 12 421 21 32
  E-mail: jolagn@wp.pl
 11. mgr inż. Maria GROEN
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Spółdzielców 9, 84-107 STARZYNO
  Telefon: 58 774 40 36
  E-mail:
 12. mgr inż. Grażyna HOLDENMAYER
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  Adres: ul. Krucza 57/6, 53-410 WROCŁAW
  Telefon: 71 782 97 36
  E-mail: grahol@wp.pl
 13. mgr inż. Zbigniew IWASIUK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Lublinie
  Adres: Aleja Mała 6/9, 24-100 PUŁAWY
  Telefon: 602 379 048
  E-mail: zbiwak@wp.pl
 14. mgr inż. Edyta JAMRÓZ
  Rekomendacja: Krajowa Izba Gospodarcza
  Adres: ul. Krasickiego 21, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
  Telefon: 41 262 43 19
  E-mail:
 15. mgr inż. Elżbieta JUSZCZAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Katowicka 23 a/6, 47-400 RACIBÓRZ
  Telefon: 32 417 71 59
  E-mail:
 16. mgr Hanna KAWALLA
  Rekomendacja: Instytut Badań Edukacyjnych MEN
  Adres: ul. Hubala Dobrzańskiego 41, 05-082 STARE BABICE
  Telefon: Teleofn: 602 355 689
  E-mail: hannakawalla@go2.pl
 17. mgr inż. Magdalena KAŹMIERCZAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Adres: ul. Wapienna 105, 43-340 KOZY
  Telefon: 602 552 799
  E-mail: makaz@op.pl
 18. mgr inż. Aldona Anna KLESZCZEWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: 12-100 Szczytno, Nowe Gizewo 15 G
  Telefon: 606 202 912
  E-mail: kleszczewscy@go2.pl
 19. mgr inż. Małgorzata KONARZEWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowska 10, 03-455 WARSZAWA
  Telefon: 22 619 72 34, 694 893 195
  E-mail: mkon3@tlen.pl
 20. mgr inż. Anna KONOPKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  Adres: ul. Witosa 29, 82-203 NOWY STAW
  Telefon: 55 647 77 00
  E-mail: haniakonopka@interia.pl
 21. mgr inż. Krystyna KOPEĆ
  Rekomendacja: Instytut Badań Edukacyjnych MEN
  Adres: ul. Częstochowska 44 m 21, 02-350 WARSZAWA
  Telefon: 22 406 65 48
  E-mail:
 22. dr hab. Józef KORCZAK
  Rekomendacja: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Adres: ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 POZNAŃ
  Telefon: 61 848 73 27
  E-mail: korczakj@au.poznan.pl
 23. dr inż. Piotr KORDZIKOWSKI
  Rekomendacja: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LĄDOWEJ
  Adres: Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A., os. Urocze 13, 31-953 Kraków
  Telefon: 602 781 805
  E-mail: pkordzikowski@pk.edu.pl
 24. mgr inż. Magdalena KRYSTOWSKA
  Rekomendacja: Lubuski Kurator Oświaty
  Adres: ul. 31 stycznia 2/20, 66-100 SULECHÓW
  Telefon: 609 056 911
  E-mail: m.krystowska@wp.pl
 25. mgr inż. Joanna Ewa KUBAT
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: 76-009 BONIN 4/11
  Telefon: 94 342 17 71, 94 342 22 18
  E-mail:
 26. dr inż. Małgorzata Elżbieta KUŚMIERCZYK
  Rekomendacja: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  Adres: ul. Artyleryjska 3/5, 10-166 OLSZTYN
  Telefon: 89 534 74 49
  E-mail: malgorzatakusmierczyk@op.pl
 27. mgr inż. Ewa Hanna LADA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Adres: ul. Hoża 43/49 m. 42, 00-681 WARSZAWA
  Telefon: 22 625 74 33
  E-mail:
 28. mgr inż. Halina LIMANÓWKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Reduty Ordona 56 a/1, 71-202 SZCZECIN
  Telefon: 91 487 77 23, 501 553 637
  E-mail: hlim@iq.pl
 29. mgr Izabela LINDECKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: ul. Cyryla i Metodego 2/18, 71-450 SZCZECIN
  Telefon: 91 422 08 15
  E-mail:
 30. mgr inż. Aldona LISZKA-URBAŃSKA
  Rekomendacja: Dolnośląski Kurator Oświaty, Polska Izba Hotelarstwa
  Adres: ul. Gdyńska 4/4, 58-100 ŚWIDNICA
  Telefon: 74 853 30 33, 606 970 377
  E-mail:
 31. mgr Krystyna MAJ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Os. Rosochy 84/24, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
  Telefon: 41 260 18 24
  E-mail: majkrystyna@p.pl
 32. mgr inż. Halina MARAS-PAWLISZYN
  Rekomendacja: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
  Adres: ul. Arki Bożka 26, 46-200 KLUCZBORK
  Telefon: 77 418 53 42, 77 418 25 46, 883 462 544
  E-mail: Email: halinamaras@op.pl
 33. mgr inż. Joanna MAZURKÓW
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Fabryczna 25/5, 31-553 KRAKÓW
  Telefon: 12 413 07 61, 12 656 04 04
  E-mail:
 34. mgr Wojciech MĄCZKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji PIB Radom
  Adres: ul. Grochowska 1c/16, 78-100 KOŁOBRZEG
  Telefon: 94 354 20 39, 94 354 05 81-84, 696 109 794
  E-mail: wojtekmaczka@poczta.onet.pl
 35. mgr inż. Małgorzata NOJBERG
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
  Adres: Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Kosynierów Gdyńskich 22/23, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
  Telefon: 95 722 52 42
  E-mail: zsggorz@wp.pl
 36. mgr inż. Wanda NOWAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Adres: ul. Legendy 3 m. 93, 01-361 WARSZAWA
  Telefon: 22 665 07 45
  E-mail: nowakwanda@poczta.onet.pl
 37. mgr inż. Jan OCZOŚ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  Adres: Zespół Szkół Spożywczych, ul. Warszawska 20, 35-205 RZESZÓW
  Telefon: 17 861 10 28, 17 861 14 47
  E-mail:
 38. mgr inż. Bogusława PĘCIAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Dworcowa 6 m. 2, 70-206 SZCZECIN
  Telefon: 607 567 177
  E-mail:
 39. mgr inż. Jolanta PIECHOWIAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Magnoliowa 12/5, 47-280 PAWŁOWICZKI
  Telefon: 77 487 45 85
  E-mail: jolapiech@poczta.onet.pl
 40. mgr inż. Joanna PIECZYŃSKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Sandomierska 15 m 28, 26-611 RADOM
  Telefon: 48 366 12 05, 696 282 162
  E-mail: pieczynska@poczta.onet.pl
 41. mgr inż. Zdzisława POPIOŁEK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Kluczborska 8/16, 46-300 OLESNO
  Telefon: 34 358 42 51
  E-mail: zdzispop@wom.opole.pl
 42. dr inż. Janina POTIOPA
  Rekomendacja: Związek Rzemiosła Polskiego
  Adres: ul. Zielona 7, 08-110 SIEDLCE
  Telefon: 25 632 21 61
  E-mail: potiopa@wp.pl
 43. mgr inż. Anna POŻYCZKA
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: Rajec Poduchowny 138, 26-613 RADOM
  Telefon: 48 362 56 34, 501 294 723
  E-mail: annapozyczka@interia.pl
 44. mgr inż. Małgorzata Anna PRUSZYŃSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Adres: Zespół Szkół Gastronomicznych ul. Poznańska 6/8, 00-680 WARSZAWA
  Telefon:
  E-mail:
 45. mgr inż. Aleksandra PTAK-GAGATEK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Adres: Os. Stare Sady 58/14, 98-300 WIELUŃ
  Telefon: 43 886 03 20, kom.: 660865463
  E-mail:
 46. mgr inż. Małgorzata PUCEK
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Pszczelińska 10/24, 05-840 BRWINÓW
  Telefon: 22 729 66 34 wew. 112, 603 423 151
  E-mail: pumalgo@o2.pl
 47. mgr inż. Grażyna SERAFIN
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Kopernika 2/3, 46-100 NAMYSŁÓW
  Telefon: 77 419 04 05, 691 352 321
  E-mail: gaga63@interia.pl
 48. mgr inż. Ewa SUPERCZYŃSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  Adres: ul. Dąbrowskiego 235, 60-406 POZNAŃ
  Telefon: 61 848 01 08
  E-mail: ewa.superczynska@odn.poznan.pl, kostag@poznan.home.pl
 49. mgr Małgorzata ŚLASKA-MYSZKA
  Rekomendacja: Krajowa Izba Gospodarcza
  Adres: ul. Iłżecka 90, 27-200 STARACHOWICE
  Telefon: 41 274 50 83
  E-mail: myszka60@tlen.pl
 50. mgr inż. Beata WACHOWIAK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
  Adres: ul. Szwoleżerów 7c/7, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
  Telefon: 601 579 089
  E-mail: krzysbeata@poczta.fm
 51. mgr inż. Anna WACHOWICZ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Urodzajna 4c/1, 26-600 RADOM
  Telefon: 48 331 73 23, 48 366 29 96, 606 888 696
  E-mail: a.wachowicz@wp.pl
 52. mgr inż. Urszula WASILEWSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Adres: ul. Staffa 13/2, 01-891 WARSZAWA
  Telefon: 22 669 25 93, 22 610 35 88, 693 111 782
  E-mail:
 53. prof. dr hab. Lidia WĄDOŁOWSKA
  Rekomendacja: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olstynie
  Adres: ul. Nienackiego 1, 10-691 OLSZTYN
  Telefon: 89 541 78 38, 89 523 43 53
  E-mail: lidia.wadolowska@uwm.edu.pl
 54. mgr inż. Danuta WOJTOWICZ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Warszawska 1/31, 19-300 EŁK
  Telefon: 87 610 45 12
  E-mail: danutawoj@interia.pl
 55. mgr Danuta WOLARCZYK
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Opolu
  Adres: ul. Grunwaldzka 13 K/5, 46-203 KLUCZBORK
  Telefon: 77 418 26 75
  E-mail:
 56. dr inż. Marta ZALEWSKA-KORONA
  Rekomendacja: Akademia Rolnicza w Lublinie
  Adres: Akademia Rolnicza, Katedra Przetwórstwa Owoców i Warzyw, ul. Skromna 8, 20-704 LUBLIN
  Telefon: 81 46 23 308 Fax: 81 46 23 305
  E-mail: marta.zalewska-korona@ar.lublin.pl
 57. mgr inż. Barbara ZIELONKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Adres: Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych, ul. Komorska 17/23, 04-161 WARSZAWA
  Telefon: 22 610 35 88, 22 879 77 04
  E-mail:
 58. mgr inż. Małgorzata ZYSNARSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
  Adres: Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Kosynierów Gdyńskich 22/23, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
  Telefon: 95 722 52 42
  E-mail: emzetka@gazeta.pl
Idź do góry