Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. dr Maria BARTECKA-STRASZNY
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Łagodna 16/16, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
  Telefon: Telefon domowy: (032) 215 13 69, 0604 418 962
  E-mail: bartecka@poczta.p.pl, mbartecka@konto.pl
 2. mgr Lilia BIMBER-DZIWISZ
  Rekomendacja: Instytut Technologii Eksploatacji P.I.B Radom
  Adres: ul. Piastowska 6 m 5, 26-600 RADOM
  Telefon: Telefon służbowy: (048) 361 55 44 , 0 603 800 692
  E-mail: zport@poczta.onet.pl
 3. dr Ewa BLACHA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Akacjowa 35/4, SOSNOWIEC
  Telefon: Telefon domowy: (032) 293 35 02
  E-mail:
 4. mgr Janina BUJNOWICZ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Adres: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych ul. Snycerska 8, 91-302 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (042) 654 41 14, 654 30 20
  E-mail: sppss.jotbe@kappa.com.pl
 5. dr hab. Grażyna DRYŻAŁOWSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Madalińskiego 42 m. 69, 02-540 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 849 39 20, 502 636 580
  E-mail:
 6. prof. dr Krzysztof FRYSZTACKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Uniwersytet Jagielloński ul. Grodzka 52, 31-044 KRAKÓW
  Telefon: Telefon domowy: (012) 412 80 07 Telefon służbowy: (012) 422 211 29
  E-mail: usfryszt@cyf-kr.edu.pl
 7. mgr Iwona GRUDZIEŃ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Hutnicza 26/23, 20-218 LUBLIN
  Telefon: Telefon domowy: (081) 746 25 81
  E-mail: www.dyrektor@sppss.lublin.pl
 8. mgr Elżbieta HAŁABURDA
  Rekomendacja: Uniwersytet w Białymstoku
  Adres: ul. Szarych szeregów 5A/17, 15-666 BIAŁYSTOK
  Telefon: 085 66 24 668
  E-mail: ela_h@wp.pl
 9. mgr Janina JANKOWSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Lipowa 17/31, 20-020 LUBLIN
  Telefon: Telefon domowy: (081) 532 97 31 Telefon służbowy: (081) 748 18 81
  E-mail:
 10. dr Mieczysław JUDA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Szafranka1/4, 40-025 KATOWICE
  Telefon: Telefon domowy: (032) 256 44 08
  E-mail: mjuda@us.edu.pl
 11. mgr Dorota KACZOR
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Lenartowicza 34/5, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  Telefon: Telefon domowy: (033) 496 89 98
  E-mail: dorot_ka@poczta.onet.pl
 12. mgr Renata KALCZYŃSKA
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
  Adres: ul. Przestrzenna 19 B/7, 70-800 SZCZECIN
  Telefon:
  E-mail:
 13. mgr Iwona KŁÓSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Mieszka I 5/1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, 0606 369 994
  Telefon:
  E-mail: troglodite@p.pl
 14. dr Maria KOLANKIEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Wydział Pedagogiczny UW ul. Nowogrodzka 75, 02-018 WARSZAWA
  Telefon: m.kolankiewicz@u.edu.pl
  E-mail:
 15. mgr Zofia KOWALSKA-LESZCZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Seledynowa 62/3, 70-781 SZCZECIN
  Telefon: Telefon domowy: (091) 463 13 28
  E-mail: kowalska_leszcz_zofia@op.pl
 16. dr Jerzy KRZYSZKOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UŁ ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (042) 635 52 51, 635 50 94
  E-mail: jkrzysz@uni.lodz.pl
 17. mgr Jolanta LESIEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Gospodarcza 16/18, 20-213 LUBLIN
  Telefon: Telefon domowy: (081) 746 50 12 Telefon służbowy: (081) 748 18 81, 0606 289 374
  E-mail: jolka1111@poczta.onet.pl
 18. dr Lucjan MIŚ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UJ ul. Grodzka 52, 31-044 KRAKÓW
  Telefon: Telefon domowy: (012) 626 03 39 Telefon służbowy: (012) 422 21 29
  E-mail: lucjan.mis@iphils.uj.edu.pl
 19. mgr Grażyna MOKRZYCKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Bohaterów Warszawy 16/8, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  Telefon: Telefon domowy: (033) 814 84 27
  E-mail: mokrzyckag@wp.pl
 20. dr Andrzej NIESPOREK
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Sienkiewicza 7/110, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
  Telefon: Telefon domowy: (032) 261 97 49, 0603 773 968
  E-mail: annie@saba.ns.us.edu.pl
 21. dr hab. Danuta PIEKUT-BRODZKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Widok 10/5, 00-023 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 827 49 40
  E-mail: alsandra@iaepan.edu.pl
 22. dr Jolanta SZADA-BORZYSZKOWSKA
  Rekomendacja: Uniwersytet w Białymstoku
  Adres: ul. Konwaliowa 7/27, 15-666 BIAŁYSTOK
  Telefon: 085 661 50 21
  E-mail: jolaszada@wp.pl
 23. dr hab. Jerzy SZMAGALSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Hawajska 12/18, 02-776 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 641 25 20
  E-mail: jerzysz@u.edu.pl
 24. dr hab. Wielisława WARZYWODA-KRUSZYŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UŁ ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (042) 635 52 52
  E-mail: zsoukl@uni.lodz.pl , inssoc@uni.lodz.pl
 25. mgr Aurelia WŁOCH
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Pasieki 158, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
  Telefon: Telefon domowy: (032) 215 51 54, 0600 990 877
  E-mail:
 26. prof. dr hab. Kazimiera WÓDZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UŚ ul. Bankowa 11, 40-007 KATOWICE
  Telefon: Telefon służbowy: (032) 201 00 65
  E-mail: kodz@saba.wns.us.edu.pl
Idź do góry