Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. dr n. med. Grażyna DYMEK
  Rekomendacja: Akademia Medyczna w Bydgoszczy
  Adres: SPSK - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 BYDGOSZCZ
  Telefon: Telefon służbowy: (052) 585 44 90
  E-mail:
 2. prof. dr hab. Jerzy Aleksander JAŚKIEWICZ
  Rekomendacja: Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum)
  Adres: Zakład Analityki Biochemicznej, Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, ul. Medyczna 9, 30-688 KRAKÓW
  Telefon: Telefon służbowy: (012) 657 39 64
  E-mail: mfjaskie@cyf-kr.edu.pl
 3. dr hab. n. med. Maria MANTUR
  Rekomendacja: Akademia Medyczna Białymstoku
  Adres: Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej AMB, ul. Waszyngtona 15 A, 15-274 BIAŁYSTOK
  Telefon: Telefon służbowy: (085) 746 87 13
  E-mail: mantur@amb.edu.pl
 4. prof. dr hab. Jerzy W. NASKALSKI
  Rekomendacja: Uniwersytet Jagielloński (Collegium Medicum)
  Adres: ul. Na Wierzchowinach 21 A, 30-222 KRAKÓW
  Telefon: Telefon domowy: (012) 425 31 29 Telefon służbowy: (012) 421 38 76
  E-mail:
 5. prof. dr hab. n. med. Marek Tomasz PARADOWSKI
  Rekomendacja: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon służbowy: (042) 639 36 50
  E-mail: paradoski@skwam.lodz.pl
 6. prof. dr hab. n. farm. Maria RYBCZYŃSKA
  Rekomendacja: Akademia Medyczna w Poznaniu
  Adres: Zakład Chemii Klinicznej AM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 POZNAŃ
  Telefon: Telefon służbowy: (061) 869 14 27
  E-mail: mrybczyn@amp.edu.pl
 7. prof. dr hab. Janusz SOLSKI
  Rekomendacja: Akademia Medyczna w Lublinie
  Adres: Międzywydziałowa Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej AM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-953 LUBLIN
  Telefon: Telefon służbowy: (081) 740 58 60
  E-mail: jsolski@p.pl
 8. dr hab. Mirosława SZCZEPAŃSKA-KONKEL
  Rekomendacja: Akademia Medyczna w Gdańsku
  Adres: ul. Telewizyjna 7 F, 80-298 GDAŃSK
  Telefon: Telefon domowy: (058) 349 45 84 Telefon służbowy: (058) 349 27 82
  E-mail: mirask@amq.gda.pl
 9. dr n. med. Andrzej WIECZKOWSKI
  Rekomendacja: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Adres: Katedra i Zakład Ogólnej Biologii Lekarskiej ŚAM, ul. H. Jordana 19, 40-056 KATOWICE
  Telefon: Telefon służbowy: (032) 272 21 71
  E-mail: biolmed@slam.katowice.pl
Idź do góry