Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. mgr inż. Igor Antoni BALEJKO
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
  Adres: ZSBG, ul. Słonimska 47/1, 15-029 BIAŁYSTOK
  Telefon: Telefon służbowy: (085) 732 63 06
  E-mail: zsbg@szkola.net
 2. dr inż. Jerzy BARYŁKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Millera 8/16, 01-496 WARSZAWA
  Telefon: Telefon domowy: (022) 685 54 14 Telefon służbowy: (022) 661 92 86
  E-mail: jerzybarylka@wp.pl
 3. dr Grzegorz Jerzy FIGIEL
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Hetmańska 6, 04-305 WARSZAWA
  Telefon: Telefon służbowy: (022) 661 94 67, 0608 494 549
  E-mail: gfigiel@gunb.gov.pl
 4. dr inż. Piotr KORDZIKOWSKI
  Rekomendacja: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  Adres: Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków” S.A., os. Urocze 13, 31-953 Kraków
  Telefon: 602 781 805
  E-mail: pkordzikowski@pk.edu.pl
 5. mgr inż. Anna KUSINA
  Rekomendacja: Ministerstwo Infrastruktury
  Adres: ul. Chocimska 9/7, 30-057 KRAKÓW
  Telefon: Telefon domowy: (012) 636 94 17, Telefon służbowy: (012) 628 25 19, 0607 345 803
  E-mail: akusina@pk.edu.pl
 6. mgr inż. Anna PREIS
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Adres: ul. Maratońska 91/60, 94-007 ŁÓDŹ
  Telefon: Telefon domowy: (042) 258 57 19
  E-mail: preis@laser.net.pl
 7. mgr inż. Beata WIŚNIEWSKA-MILEJ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
  Adres: ul. Wróblewskiego 25B/3, 66-400 GORZÓW WLKP.
  Telefon: Telefon domowy: (095) 720 17 34
  E-mail: bdwm29@op.pl
Idź do góry