Rzeczoznawcy

22 lutego 2013

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach

 
 1. lek. dr Wojciech Janusz BARANOWSKI
  Rekomendacja: Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi
  Adres: ul. Łódzka 87, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
  Telefon: 42 636 51 62, 42 679 19 96, 502 063 567
  E-mail: kosmetologia@wp.pl
 2. dr Maria BARTECKA-STRASZNY
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Łagodna 16/16, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
  Telefon: 32 215 13 69, 604 418 962
  E-mail: bartecka@poczta.p.pl , mbartecka@konto.pl
 3. dr Ewa BLACHA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Akacjowa 35/4, 41-200 SOSNOWIEC
  Telefon: 32 293 35 02
  E-mail:
 4. dr Janina BUJNOWICZ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  Adres: Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych ul. Snycerska 8, 91-302 ŁÓDŹ
  Telefon: 42 654 41 14, 42 654 30 20
  E-mail: sppss.jotbe@kappa.com.pl
 5. dr hab. Grażyna DRYŻAŁOWSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Madalińskiego 42 m. 69, 02-540 WARSZAWA
  Telefon: 22 849 39 20, 502 636 580
  E-mail:
 6. prof. dr Krzysztof FRYSZTACKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 KRAKÓW
  Telefon: 12 412 80 07, 12 422 21 29
  E-mail: usfryszt@cyf-kr.edu.pl
 7. mgr Iwona GRUDZIEŃ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Hutnicza 26/23, 20-218 LUBLIN
  Telefon: 81 746 25 81
  E-mail: www.dyrektor@sppss.lublin.pl
 8. mgr Elżbieta HAŁABURDA
  Rekomendacja: Uniwersytet w Białymstoku
  Adres: ul. Szarych szeregów 5A/17, 15-666 BIAŁYSTOK
  Telefon: 85 66 24 668
  E-mail: ela_h@wp.pl
 9. mgr Janina JANKOWSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Lipowa 17/31, 20-020 LUBLIN
  Telefon: 81 532 97 31, 81 748 18 81
  E-mail:
 10. dr Mieczysław JUDA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Szafranka 1/4, 40-025 KATOWICE
  Telefon: 32 256 44 08
  E-mail: mjuda@us.edu.pl
 11. mgr Dorota KACZOR
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Lenartowicza 34/5, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  Telefon: 33 496 89 98
  E-mail: dorot_ka@poczta.onet.pl
 12. mgr Iwona KŁÓSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Mieszka I 5/1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  Telefon: 606 369 994
  E-mail: troglodite@p.pl
 13. dr Maria KOLANKIEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Wydział Pedagogiczny UW ul. Nowogrodzka 75, 02-018 WARSZAWA
  Telefon: m.kolankiewicz@u.edu.pl
  E-mail:
 14. dr Jerzy KRZYSZKOWSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UŁ ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 ŁÓDŹ
  Telefon: 42 635 52 51, 42 635 50 94
  E-mail: jkrzysz@uni.lodz.pl
 15. mgr Jolanta LESIEWICZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Gospodarcza 16/18, 20-213 LUBLIN
  Telefon: 81 746 50 12, 81 748 18 81, 606 289 374
  E-mail: jolka1111@poczta.onet.pl
 16. mgr Małgorzata ŁUNKIEWICZ
  Rekomendacja: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  Adres: ul. Norwida 23/8, 13-300 DZIAŁDOWO
  Telefon: 23 697 80 07
  E-mail: malgorzata.lunkiewicz@wp.pl
 17. dr Lucjan MIŚ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UJ ul. Grodzka 52, 31-044 KRAKÓW
  Telefon: 12 626 03 39, 12 422 21 29
  E-mail: lucjan.mis@iphils.uj.edu.pl
 18. mgr Grażyna MOKRZYCKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Bohaterów Warszawy 16/8, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
  Telefon: 33 814 84 27
  E-mail: mokrzyckag@wp.pl
 19. dr Andrzej NIESPOREK
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Sienkiewicza 7/110, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
  Telefon: 32 261 97 49, 603 773 968
  E-mail: annie@saba.ns.us.edu.pl
 20. dr hab. Danuta PIEKUT-BRODZKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Widok 10/5, 00-023 WARSZAWA
  Telefon: 22 827 49 40
  E-mail: alsandra@iaepan.edu.pl
 21. dr Jolanta SZADA-BORZYSZKOWSKA
  Rekomendacja: Uniwersytet w Białymstoku
  Adres: ul. Konwaliowa 7/27, 15-666 BIAŁYSTOK
  Telefon: 85 661 50 21
  E-mail: jolaszada@wp.pl
 22. dr Danuta SZELIGIEWICZ-URBAN
  Rekomendacja: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Adres: ul. Niepodległości 60f/2, 41-106 Siemianowice Śląskie
  Telefon: 883724878, 608422866
  E-mail: danuta.szeligiewicz@interia.pl
 23. dr hab. Jerzy SZMAGALSKI
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Hawajska 12/18, 02-776 WARSZAWA
  Telefon: 22 641 25 20
  E-mail: jerzysz@u.edu.pl
 24. dr hab. Wielisława WARZYWODA-KRUSZYŃSKA
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UŁ ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 ŁÓDŹ
  Telefon: 42 635 52 52
  E-mail: zsoukl@uni.lodz.pl , inssoc@uni.lodz.pl
 25. mgr Aurelia WŁOCH
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: ul. Pasieki 158, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
  Telefon: 32 215 51 54, 600 990 877
  E-mail:
 26. prof. dr hab. Kazimiera WÓDZ
  Rekomendacja: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  Adres: Instytut Socjologii UŚ ul. Bankowa 11, 40-007 KATOWICE
  Telefon: 32 201 00 65
  E-mail: kodz@saba.wns.us.edu.pl
Idź do góry