Kształcenie zawodowe

28 września 2016

O szkolnictwie zawodowym w Legnicy – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

– Zrobimy wszystko, aby drzwi każdej szkoły były otwarte dla pracodawców – powiedziała na spotkaniu w Legnicy wiceminister edukacji. Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek wzięła udział w konferencji „Zawodowa strefa”. Konferencję branżową zorganizowała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreśliła, że w kraju istnieje wiele stref ekonomicznych, a legnicka […]

27 czerwca 2016

Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy

Podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przy udziale Mateusza Morawieckiego Wicepremiera, Ministra Rozwoju ogłosiła kierunki zmian dotyczących  kształcenia w szkolnictwie zawodowym. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – prezentacja Szefowa MEN zapowiedziała m.in.: stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia, włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołanie II stopniowej […]

17 czerwca 2016

Posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego w MEN.

W środę, 15 czerwca w gmachu MEN odbyło się posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. kształcenia zawodowego z udziałem wiceminister Teresy Wargockiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przedstawiciele organizacji pracodawców i pracowników, reprezentanci samorządu gospodarczego, stowarzyszeń oświatowych oraz Departamentu Kształcenia Zawodowego i […]

9 maja 2016

Opolska debata o edukacji – kształcenie zawodowe dla rynku pracy.

– Dialog i współpraca jest podstawą wypracowania wspólnych zmian w edukacji – powiedziała w Zakrzowie w województwie opolskim wiceminister edukacji Teresa Wargocka. Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce. Było to ostatnie spotkanie dotyczące tej tematyki w ramach cyklu wojewódzkich debat edukacyjnych. […]

7 kwietnia 2016

O kształceniu zawodowym w branży budowlanej – konferencja w MEN.

Wiceminister Teresa Wargocka uczestniczyła wczoraj w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, zorganizowanej w gmachu MEN. Spotkanie skupiło specjalistów różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym, w tym w szczególności z branżą budowlaną. Obecni byli m.in. przedstawiciele szkół zawodowych, urzędów pracy, organizacji pozarządowych działających w sektorze oświaty, pracodawców, związków zawodowych, centrów […]

15 marca 2016

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – lubelska debata o edukacji.

Sala konferencyjna z uczestnikami debaty

– Chcemy, aby uczniowie coraz częściej wybierali szkoły zawodowe – powiedziała wiceminister edukacji podczas Lubelskiej Debaty Oświatowej. We wtorek, Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w drugiej z kolei wojewódzkiej debacie na temat planowanych zmian w systemie edukacji. Odbyła się ona w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie – […]

4 lutego 2016

Szkoły zawodowe w Polsce – konferencja z udziałem wiceminister edukacji Teresy Wargockiej.

O podejmowaniu działań na rzecz wspierania kształcenia zawodowego oraz tworzenia partnerstw i wymiany opinii dyskutowano podczas konferencji naukowo-technicznej pt. „Edukacja innowatorów kluczem postępu”. W spotkaniu udział wzięła Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu MEN. W swoim wystąpieniu Teresa Wargocka podkreśliła, że największym wyzwaniem stojącym przed rozwojem szkolnictwa zawodowego jest znalezienie rozwiązań, które ściśle połączą rynek pracy z […]

9 listopada 2015

Nowe zawody: kierowca mechanik i jeździec.

Jeździec na koniu podczas zawodów

Kierowca mechanik i Jeździec to dwa nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów! Minister Edukacji Narodowej w piątek (6 listopada) podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wniosek ministra właściwego do spraw transportu dotyczący wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa […]

Idź do góry