Kształcenie zawodowe

27 kwietnia 2015

Projekt podstaw programowych kształcenia w trzech zawodach

W związku z planowanym wprowadzeniem 3 nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2012 r. poz. 7 oraz z 2014 r. poz. 1140 ), jak również modyfikacji zapisów podstawy programowej dla zawodu krawiec, Ministerstwo Edukacji Narodowej we […]

Idź do góry