Podręczniki

19 maja 2018

Informacje dla rzeczoznawców

Na listę rzeczoznawców mogą być wpisane osoby posiadające: wykształcenie wyższe magisterskie; doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub w pracy w danym zawodzie; kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych; rekomendację szkoły wyższej, jednostki naukowej, stowarzyszenia zawodowego, samorządu gospodarczego, innych organizacji gospodarczych, kuratora oświaty, ministra właściwego w zakresie zawodu lub ministra właściwego do spraw oświaty i […]

24 sierpnia 2017

Wykazy podręczników

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia w zawodach opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Data: 2018-06-15, rozmiar: 60 KB Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przeznaczonych do kształcenia w zawodach opracowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji […]

21 lutego 2013

Informacje dla wydawców

Informacje dla wydawców Wzór wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć do Ministra Edukacji Narodowej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do kształcenia w zawodach: Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika; Przygotowany do publikacji egzemplarz poprawnego pod względem edytorskim opracowania podręcznika, zawierający materiał […]

Idź do góry