Porozumienia i Listy Intencyjne

13 lipca 2018

Porozumienie Forum Transportu Drogowego

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji narodowej oraz organizacjami tworzącymi Forum Transportu Drogowego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym.

z dnia 11 lipca 2018 r.
Data: 2018-07-13, rozmiar: 10 MB
22 maja 2018

Porozumienie na rzecz branży transportu kolejowego

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Związkiem Pracodawców Kolejowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z kolejnictwem.

Porozumienie zostało podpisane 6 kwietnia 2018 r. podczas kongresu „ Dobry Zawód”.

Porozumienie Związek Pracodawców Kolejowych

22 maja 2018

Porozumienie na rzecz branży budowlanej

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa z 19 dnia kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z budownictwem.

Porozumienie zostało podpisane 19 kwietnia 2018 r. w trakcie Walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Porozumienie Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Idź do góry